Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman, Site Yöneticisi Kendi Karar Alarak Gelir Elde Edebilir Mi?

Apartman, site yönetimleri zaman zaman gelir elde eden faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Dış duvarların ya da asansör duvarlarının kiralanması, sosyal tesis, havuz ya da otopark gibi ortak alanların işletilmesi, ortak bir bağımsız bölümün örneğin kapıcı dairesinin kiraya verilmesi gibi işlemler sonucunda gelir elde etmektedirler.


Gelir Edilen Faaliyetlerde Kat Maliklerinin Kararını Almak Gerekir Mi?

Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik konumundadırlar. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir (m.45). Dolayısıyla tüm kat maliklerinin onayının alınması şarttır. Yöneticinin ya da yönetim kurulunun kendi alacakları kararlar üzerine bu tip gelir elde edici faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir. Diğer yandan apartman, site yönetim planlarında yöneticilere ya da yönetim kurullarına bu konuda verilen bir yetki ve görev varsa yöneticiler kendilerine verilen bu yetki ve görevler çerçevesinde kararlar alabilir. Ancak şu da ifade edilmelidir ki KMK m.45 emredici bir düzenleme olduğundan, bu maddeye aykırı yönetim planları iptal edilebilir.

Apartman ve Site Yönetimlerine Vergi Denetimi

Elde Edilen Gelirler Apartman, Site Yönetimlerinin Geliri Olabilir Mi?

Elde edilen gelirler yönetimin geliri değildir. Bu gelirler kat maliklerinin geliri kabul edilir. Kat malikleri elde edilen geliri yönetimlerin tasarrufuna bıraksa dahi sonuç değişmeyecektir. Kat malikleri gelirleri beyan edecekler mi yoksa etmeyecekler mi bu konuda şahsi durumlarını kişisel olarak değerlendirmelidirler.

Apartman ve Site Yönetimi Vergi İncelemelerinde En Çok Eleştirilen Hususlar Nelerdir?

Elde Edilen Gelirler İçin Apartman, Site Yönetiminin Beyanname Vermesi Gerekir Mi?

Elde edilen gelirler kat maliklerinin geliri kabul edildiğinden, yönetimin yapması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Bir diğer ifadeyle beyanname verilmesi vb. bir işleme gerek yoktur.

Kat Maliklerinin Kira Vergi Beyannamelerinde Dikkat Etmesi Gereken Tüm Konular 

Kat maliklerinin  
- Apartman ya da sitelerin ortak alanlarından elde edilen gelirlerin kat maliklerinin beyanname ödevine etkisi olup olmadığı veya  
- Kendi sahip oldukları konut veya iş yerlerine ilişkin kira gelirleri vergi beyannamelerinde dikkat etmesi gerekenlere  
aşağıdaki link dizininden erişebilirsiniz. 

Okuma Önerileri 

Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Eden Kat Malikleri Dikkat: Verginiz Çıkabilir  
Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin, Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri 
Apartman, Site Yöneticisi Kendi Karar Alarak Gelir Elde Edebilir Mi? 
Apartman ve Site Yönetimlerine Vergi Denetimi 
Site Yönetimlerinin Elde Ettiği Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Apartmanların Dış Cephelerinin Kiraya Verilmesinde Vergi 
Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir? 
Danıştay’dan Ses Getirecek Bir Karar: Konut Yönetimlerinin Stopaj Yapma Yükümlülüğü Yoktur
Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Eden Kat Malikleri İçin Vergi 
Kira Vergi Beyannameleri'nde Gider Yöntemleri 
Kira Gelirlerinde Vergi Avantajları 
Kira Kazançlarında Konut İstisnası  

İzleme Önerileri 

Apartman ve Sitelerde Ortak Alanların Kiraya Verilmesi ve Vergilendirilmesi 
Apartman ve Sitelerde Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Vergilendirilmesi 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir