Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?

Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?

Apsiyon ve Apsiyon Akademi 29 Mart’ta Antalya’da profesyonel yöneticiler ile buluştu. Apartman ve site yönetimlerinde yaşanan önemli sorunların gündeme getirildiği toplantıda katılımcılar hem sektörün sorunlarını görme fırsatı elde etti hem de sorularına cevap buldu. Dolayısıyla toplantı oldukça verimli geçti. Memnuniyet oranın yüksek olduğu toplantıda sorulan sorular arasında ağırlıklı kısım vergi ve muhasebe boyutundan oluştu. Özellikle katılımcılardan gelen bir soruyu da bloğumuzda konu edinerek sizlerle paylaşmak istiyoruz.


Vergi İncelemesi Nedir ve Kimler Tarafından Yapılır?

Vergi incelemelerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin temel kurallar “Vergi Usul Kanunu” kapsamında düzenlenmiştir. Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Dolayısıyla incelemeler yapılırken amaç inceleme yapılan kişi ya da kurumun doğru vergiyi ödeyip ödemediğini ortaya koymaktır.


Vergi incelemeleri vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar da her hal ve takdirde vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptir.


Kimler Vergi İncelemesine Tabidir?

Vergi Usul Kanunu’na göre incelemeye tabi olanlar vergi kanunlarına veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu düzenlemeden yola çıkıldığında vergilerin konusuna giren işlemler yapan apartman ve site yönetimleri de vergi incelemesine tabi olabilir.


Örneğin çalıştırdığı personel için vergi kesintisi yapan, ortak alanlardan kira geliri elde eden, sosyal tesis işletmeciliği yapan apartman ve site yönetimleri vergi kanunları kapsamında işlemler yapabilir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ya da damga vergisi gibi çeşitli vergilerin kapsamına giren işlemlere taraf olduklarında sorumluluk nedeniyle de kendileri inceleme altına alınabilir ve muhafaza ettikleri belgeler talep edilebilir.


Nitekim Danıştay kararlarına bakıldığında apartman ve site yönetimlerinin vergi incelemelerinden geçtiği ve vergi ziyaı cezaları gibi cezalarla karşı karşıya kaldığı da açık şekilde anlaşılmaktadır (Örneğin Danıştay 9. Daire, E.2016/5361, K.2017/2507; Danıştay 4. Daire, E.2002/667, K.2002/3149).

Kat Maliklerinin Kira Vergi Beyannamelerinde Dikkat Etmesi Gereken Tüm Konular 

Kat maliklerinin  
- Apartman ya da sitelerin ortak alanlarından elde edilen gelirlerin kat maliklerinin beyanname ödevine etkisi olup olmadığı veya  
- Kendi sahip oldukları konut veya iş yerlerine ilişkin kira gelirleri vergi beyannamelerinde dikkat etmesi gerekenlere  
aşağıdaki link dizininden erişebilirsiniz. 


Okuma Önerileri 


Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Eden Kat Malikleri Dikkat: Verginiz Çıkabilir  
Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin, Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri 
Apartman, Site Yöneticisi Kendi Karar Alarak Gelir Elde Edebilir Mi? 
Apartman ve Site Yönetimlerine Vergi Denetimi 
Site Yönetimlerinin Elde Ettiği Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Apartmanların Dış Cephelerinin Kiraya Verilmesinde Vergi 
Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir? 
Danıştay’dan Ses Getirecek Bir Karar: Konut Yönetimlerinin Stopaj Yapma Yükümlülüğü Yoktur
Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Eden Kat Malikleri İçin Vergi 
Kira Vergi Beyannameleri'nde Gider Yöntemleri 
Kira Gelirlerinde Vergi Avantajları 
Kira Kazançlarında Konut İstisnası  


İzleme Önerileri 


Apartman ve Sitelerde Ortak Alanların Kiraya Verilmesi ve Vergilendirilmesi 
Apartman ve Sitelerde Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Vergilendirilmesi 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir