Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?

Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?

Apsiyon ve Apsiyon Akademi 29 Mart’ta Antalya’da profesyonel yöneticiler ile buluştu. Apartman ve site yönetimlerinde yaşanan önemli sorunların gündeme getirildiği toplantıda katılımcılar hem sektörün sorunlarını görme fırsatı elde etti hem de sorularına cevap buldu. Dolayısıyla toplantı oldukça verimli geçti. Memnuniyet oranın yüksek olduğu toplantıda sorulan sorular arasında ağırlıklı kısım vergi ve muhasebe boyutundan oluştu. Özellikle katılımcılardan gelen bir soruyu da bloğumuzda konu edinerek sizlerle paylaşmak istiyoruz.


Vergi İncelemesi Nedir ve Kimler Tarafından Yapılır?

Vergi incelemelerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin temel kurallar “Vergi Usul Kanunu” kapsamında düzenlenmiştir. Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Dolayısıyla incelemeler yapılırken amaç inceleme yapılan kişi ya da kurumun doğru vergiyi ödeyip ödemediğini ortaya koymaktır.


Vergi incelemeleri vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar da her hal ve takdirde vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptir.


Kimler Vergi İncelemesine Tabidir?

Vergi Usul Kanunu’na göre incelemeye tabi olanlar vergi kanunlarına veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu düzenlemeden yola çıkıldığında vergilerin konusuna giren işlemler yapan apartman ve site yönetimleri de vergi incelemesine tabi olabilir.


Örneğin çalıştırdığı personel için vergi kesintisi yapan, ortak alanlardan kira geliri elde eden, sosyal tesis işletmeciliği yapan apartman ve site yönetimleri vergi kanunları kapsamında işlemler yapabilir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ya da damga vergisi gibi çeşitli vergilerin kapsamına giren işlemlere taraf olduklarında sorumluluk nedeniyle de kendileri inceleme altına alınabilir ve muhafaza ettikleri belgeler talep edilebilir.


Nitekim Danıştay kararlarına bakıldığında apartman ve site yönetimlerinin vergi incelemelerinden geçtiği ve vergi ziyaı cezaları gibi cezalarla karşı karşıya kaldığı da açık şekilde anlaşılmaktadır (Örneğin Danıştay 9. Daire, E.2016/5361, K.2017/2507; Danıştay 4. Daire, E.2002/667, K.2002/3149).

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir