Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Kira Gelirlerinde Vergi Avantajları

Mart ayı geldi. Mart ayı beyanname zamanı… Pek çok kişi bu ay gelir vergisi beyannamesi verecek. Biz de gayrimenkullerden elde edilen en önemli gelir olan kira gelirleri ile ilgili bazı konularda sizlere yardımcı olmak amacıyla kısa yazılar kaleme almaya karar verdik. Eğer özel sorularınız olursa bize yazabilirsiniz. Kira geliri elde edenler beyannamelerini bu ayın son günü mesai saati sonuna kadar verecekler. Hesapladıkları gelir vergisinin birinci taksitini de aynı süre içinde ödeyecekler. 

Kira Gelirlerinde Hangi Giderler Kazançtan Düşülür?

Kira kazançlarında beyan edilen rakamdan iki gider yönteminden biri seçilerek bazı indirimler yapmanız mümkün. Bu yöntemlerden birisi götürü gider yöntemi. Bu yöntem herkes için sabit bir oranda uygulanıyor. Şöyle ki beyan edeceğiniz kazancın (istisna hakkından yararlanma hakkınız varsa onu düştükten sonra kalan miktarın) % 15’ini tek kalemde götürü gider olarak düşüyorsunuz. Kalan miktar üzerinden de verginizi hesaplıyorsunuz. Bu yöntemi seçenler üzerinden iki yıl geçmedikçe vazgeçemiyorlar. Diğer yöntem ise gerçek gider yöntemi. Bu yöntem de ise fiilen yaptığınız, belgeli (fatura vb.) harcamalarınızı kazancınızdan düşebilirsiniz. Bu gider yönteminde kazancınızın belli bir oranı ile bağlı olmaksızın giderlerinizin tamamını düşebilirsiniz. Bu olanak da bazen daha az vergi ödemenize ya da yerine göre hiç vergi ödememenize neden olabilir. Birkaç örneği aşağıda sizler ile paylaştık.

Yeni Satın Aldığı Evi Kiraya Verenler Hangi Avantajlardan Yararlanır?

Gerçek gider yönteminin tercih edilmesinde avantaj yaratan durumlardan biri kiraya verilen gayrimenkullerle ilgili borçlanma faizleridir. Satın aldığı konutunu kiraya verenler bu tür masraflarını kira gelirinden indirilebilir. Örneğin kredi ile alınan bir taşınmazın kiraya verilmesi durumunda, bu taşınmaz nedeniyle ödenen ve banka vb. finansal kurumların verdiği kredi tablolarında gösterilen faizler kira kazancından indirilebilir. Böylece faiz miktarı kadar kazanç düşürülmüş olunur ve o gidere isabet eden oranda da az vergi ödenir. Diğer yandan indirim konusu yapılabilecek bir başka önemli gider de gayrimenkulün edinim yılından itibaren beş yıl süre ile edinim bedelinin % 5’ine tekabül eden miktardır. Örneğin 2022 yılında 1.000.000 TL’ye satın alınan bir gayrimenkulün % 5’i (50.000 TL) 2023 yılında elde edilen kira kazancı için beyanname verilirken gider olarak kazançtan indirilebilir. Bu indirim hakkı iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca kullanılacağından, 2023 beyannamesi ile birlikte, 2024, 2025, 2026, 2027 yılı beyannamelerinde de gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirim konusu yapılabilir ve her sene 50.000 TL indirimden yararlanılabilir. İndirilemeyen kısımlar bir sonraki yıla devretmez. Söz konusu miktar sadece kira geliri elde edilen ilgili gayrimenkulden elde edilen kazanca uygulanacaktır. Başka kira gelirleri varsa bunlara uygulanması söz konusu değildir.

Yüksek Miktarda Bakım ve Onarım Gideri Yapanlar

Onarım giderleri gayrimenkullerin eskiyen, bozulan, kırılan taraflarının düzeltilmesi ve yenilenmesi için yapılan normal onarım giderlerini ifade etmektedir. Kiraya verenler tarafından yapılan çatı onarımı, badana, bahçe bakımı, peyzaj düzenleme gideri vb. harcamalar onarım giderleri altında kazançtan gider olarak indirilebilir. Örneğin bir binanın kapı ve pencerelerinin tamiri, boyanması, otomatın, elektrik tesisatının, banyo kazanı ve lavaboların tamiri veya yenilenmesi gibi giderler, gayrisafi hasılattan gider olarak indirilir. Kiraya verilen gayrimenkullerin yıpranmasını önlemek amacıyla yapılan bina bacalarının temizlenmesi, dış cephe boyama, mantolama, asansör ve kaloriferin normal bakımları gibi harcamalar bu kapsamda kazançtan indirim konusu yapılabilir. Bu harcamaların mülk sahibi tarafından yapılması şarttır.

Ev Sahibi Olup Aynı Zamanda Kirada Oturanlar

Ev sahibi olanların bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı kiracı konumunda da olabiliyor. Örneğin İstanbul’da evi olan ancak işi dolayısıyla farklı ilde kiracı olarak yaşayan kişiler bir yandan kira geliri elde ederken bir yandan kiracı olarak hayatlarını sürdürüyorlar. İşte bu tip durumlarda ikamet ettiğiniz konutlar için ödediğiniz kira miktarını, kiraya verdiğiniz gayrimenkulünüzden elde ettiğiniz kira kazancınızdan düşebilirsiniz. Burada önemli olan husus ikamet edilen konuta ait kiranın indirim konusu yapabilmesi için sahip olunan gayrimenkulün de konut olarak kiraya verilmesidir. 

Kat Maliklerinin Kira Vergi Beyannamelerinde Dikkat Etmesi Gereken Tüm Konular

Kat maliklerinin 
• Apartman ya da sitelerin ortak alanlarından elde edilen gelirlerin kat maliklerinin beyanname ödevine etkisi olup olmadığı veya 
• Kendi sahip oldukları konut veya iş yerlerine ilişkin kira gelirleri vergi beyannamelerinde dikkat etmesi gerekenlere 
aşağıdaki link dizininden erişebilirsiniz.

Okuma Önerileri

• Apartman, Site Yöneticisi Kendi Karar Alarak Gelir Elde Edebilir Mi?
• Apartman ve Site Yönetimlerine Vergi Denetimi
• Site Yönetimlerinin Elde Ettiği Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi
• Apartmanların Dış Cephelerinin Kiraya Verilmesinde Vergi
• Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?
• Danıştay’dan Ses Getirecek Bir Karar: Konut Yönetimlerinin Stopaj Yapma Yükümlülüğü Yoktur
• Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin, Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri
• Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Eden Kat Malikleri İçin Vergi
• Kira Vergi Beyannameleri'nde Gider Yöntemleri
• Kira Gelirlerinde Vergi Avantajları
• Kira Kazançlarında Konut İstisnası

İzleme Önerileri

• Apartman ve Sitelerde Ortak Alanların Kiraya Verilmesi ve Vergilendirilmesi
• Apartman ve Sitelerde Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Vergilendirilmesi

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir