Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Site Yönetimi Vergi İncelemelerinde En Çok Eleştirilen Hususlar Nelerdir?

Apartman ve site yönetimlerinin vergi incelemesi altına alınmasında kanunen bir engel bulunmamaktadır. Vergi incelemeleri, vergi kanunlarına göre yürütülen çok özel süreçlerdendir. Son derece teknik bir süreç içerisinde izlenmesi gereken vergi incelemeleri, kural olarak bir yıla kadar sürebilir. Vergi incelemeleri vergi konusunda uzman vergi inceleme elemanları tarafından yerine getirilir. Söz konusu inceleme elemanları, Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesinde yer almaktadır. Vergi incelemesi, bu kişiler dışında, başka birileri tarafından gerçekleştirilememektedir.


Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?


Apartman ve site yönetimleri ihbar ya da yoklamalar neticesinde vergi incelemelerine sevk edilebilmektedir. Vergi incelemelerinde vergi inceleme elemanlarınca en çok eleştirilen konular ve bu konularda dikkat edilmesi gereken konular şöyle özetlenebilir.


Ortak Alanlarla İlgili Vergi İşlemleri

Apartman ve site yönetimlerince Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4 ve 67. maddesinde yer alan ortak alanların kullanımı sırasında verginin konusuna giren işlemler yapılabilmektedir. Örneğin sosyal tesislerin kiralanması yoluyla özel sektöre bırakılması ya da buraların bizatihi kat maliklerince işletilerek gelir elde edilmesi, duvarların reklam amaçlı kiralanması gibi işlemler dikkat çeker.


Bu tip durumlarda kanunen gerekiyorsa mükellefiyet kaydının yapılıp yapılmadığı, kiralama sözleşmelerinin içerikleri, gelir vergisi ve katma değer vergisi başta olmak üzere, vergi kanunları açısından kontrol edilir. Herhangi bir vergi kesintisi yapılması gerekiyorsa yapılıp yapılmadığı da incelenir. Ayrıca belge düzeni açısından vergi kanunlarına uygun hareket edilip edilmediği de dikkat verilen işlemler arasındadır.


Apartman ve  Sitelerde Ortak Alanların Kiraya Verilmesi ve Vergilendirilmesi

Apartman ve Sitelerde Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Vergilendirilmesi


Çalışanlarla İlgili Vergi İşlemleri

Apartman ve site yönetimlerinin ortak konularından biri de personel çalıştırılması nedeniyle yapılması gereken işlemlerdir. İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki zorunluluklar bir yana, çalıştırılan personel ile varsa yapılan sözleşmeler çerçevesinde, bordroların kontrolü, kesintilerin sağlıklı yapılıp yapılmadığı, ücretliye yansıtılması gereken vergi indirimlerinin sağlıklı yapılıp yapılmadığı gibi tüm hususlar denetimden geçirilir. Tazminat vb. ödemelerin de hesaplamalarına bakılabilmektedir. Bu işlemler sırasında yapılması gereken vergi kesintilerinin zamanında beyan edilip ödenmediği de inceleme konusu yapılır.


Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Apartman ve site yönetimlerince yapılan vergi uygulamalarından biri de dışarıdan mal veya hizmet alımıdır. Özellikle vergi incelemelerinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler ve belgeler inceleme konusu yapılır. Bunu yanında gider pusulası vb. işlemlere dayanılarak gerçekleştirilen işlemler de kontrol edilir. Fatura vb. belge vermeyen kişilerden alınan mal veya hizmetler için düzenlenen bu tür belgelerde vergi kesintisi vb. yapılması gereken yükümlülükler açısından kontroller yapılmaktadır.


Vergi İncelemesi Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vergi incelemeleri bir yıla kadar uzayabilen bir süreç işidir. Dolayısıyla apartman ve site yöneticilerinin vergi incelemesi altına alındığı andan itibaren, vergi inceleme elemanı ile irtibatta kalması, talep edilen defter ve belgeleri hazır etmesi, itiraz edilebilecek hususlar varsa itirazları bildirmesi, mükellef hakları açısından hakların doğru kullanılmasını sağlaması gerekir ve bu nedenle sürecin uzman kişilerden destek alınarak sürdürülmesinde fayda vardır.


İncelemelerin sonucunda vergi ve cezalar hesaplanabilir, ayrıca usule aykırı işlemler nedeniyle usulsüzlük cezaları ile de karşılaşılabilir. İnceleme bitince izlenebilecek yollar ise bu konuda kat maliklerinin stratejik kararlarına göre dikkate alınır. Yöneticiler ise bu süreçleri dikkatle takip etmeli ve her konuda kat maliklerini bilgilendirmelidir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir