Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Duyuru

Kira Vergi Beyannameleri'nde Götürü Gider Usulünde Değişiklik

Kira Vergi Beyannameleri'nde Götürü Gider Usulünde Değişiklik

Mart ayı beyan ayı… Gelir Vergisi Beyannameleri için son gün 26 Mart 2018. Özellikle bugünlerde kira beyannamelerini doldurmaya çalışanlar için bir bilgi paylaşımı yapmak istedik.


Bildiğiniz üzere kira kazançlarında konut veya işyeri kira geliri hasılatından indirilecek olan giderler;

-  Gerçek gider usulü veya

-  Götürü gider usulü olmak üzere iki şekilde tespit edilmektedir.


Gerçek gider usulünde fiilen yapılmış olan ve belgelerle ispatlanan giderler gerçek tutarlarıyla yıllık kira geliri toplamından indirilebilir iken, götürü gider usulünde kira kazançlarının %15’i götürü olarak indirebilir. Götürü gider usulünü seçen mükelleflerin götürü gidere ilişkin orana (%15) isabet eden tutar dışında başka bir indirim yapmaları söz konusu olmaz.


Gelir Vergisi Kanunu uyarınca bir mükellef bu usullerden istediğini seçebilir. Ancak götürü usulü seçenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. Gerçek gider usulü yeri geldiğinde kira kazancı elde eden mükellefler için daha avantajlı durumlar yaratabilmektedir. Diğer deyişle, daha az vergi ödenmesine neden olur. Çünkü gerçek gider yönteminde aşağıdaki harcamaları kira kazancı sahipleri kazançlarından düşebilir. Nedir bunlar bakalım;


 1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri
 2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile uygun derecede idare giderleri
 3. Kiraya verilen mal ve haklara özgü sigorta giderleri
 4.  Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap (edinme) yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i
 5.  Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları
 6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar
 7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri
 8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri
 9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler
 10.  Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli
 11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar

Bu 11 kalemden oluşan masrafların yüksek olması durumunda kira kazancı sahipleri hiç vergi ödemeyebilir. Mesela yüksek miktarda bakım onarım gideri yapmak, kiraya verilen taşınmaz için yüksek kredi faizi ödemek, sigorta vb. masraflar yapmak kazançtan gider olarak düşüleceğinden vergi miktarını da aynı şekilde azaltır.


Zaman zaman bu usulü bilmeyen ya da sonradan fark ederek avantajlı durumu kaybeden kira kazancı sahipleri, geri dönebilme arayışlarına girerler. İşte tam bu durum için sizlerle paylaşmak istediğimiz Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir özelge önemli bilgiler vermektedir.


108276 sayılı ve 29.12.2016 tarihli özelgede 2014 ve 2015 takvim yıllarında elde ettiği kira gelirlerine ait gelir vergisi beyannamesini 2016 yılı Mart ayında veren bir mükellef, beyannamesinde kredi faizi giderlerini indirim konusu yapabileceğini bilmediğini, yanlışlıkla götürü gider usulünü seçtiğini, bundan geri dönebilmek adına ilgili yıllar için düzeltme beyannamesi verip veremeyeceği sormuştur.


İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen cevapta “elde etmiş olduğunuz gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinizde, sehven götürü gider usulünü seçmenize karşın, beyanname verdiğiniz takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, düzeltme beyannamesi vermeniz halinde gerçek gider usulünden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Buna göre, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ait gelir vergisi beyannamelerinizi, 2016 yılı mart ayında vermiş olmanız nedeniyle, 2016 takvim yılı sonuna kadar düzeltme beyannamesi vermek suretiyle gerçek gider usulünden yaralanmanız ve söz konusu konutun iktisabında kullanılan krediye ilişkin olarak ödenen faizlerin indirim konusu yapılması mümkündür.” şeklinde cevap verilmiştir.


Dolayısıyla kira kazançları sahipleri gider yöntemlerini değiştirmek istemeleri durumunda beyanname verilen takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla düzeltme beyannamesi verebilir ve gerçek gider usulünden yararlanabilir.


Özelgenin tam metni için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

http://www.gib.gov.tr/node/119567/pdf


Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir