Apsiyon Blog / Apsiyon Sözlük

Apsiyon Sözlük

Apsiyon’un hazırladığı sektörel terimler sözlüğü ile yeni terimler öğrenin.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Popüler Terimler

KAT MÜLKİYETİ

Bir yapının bağımsız bölümleri üzerindeki mülkiyet, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir m

Devamı

İŞLETME PROJESİ

Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını, tüm giderlerden her kat malikine d

Devamı

Günün Terimi

AÇILMA RUHSATI

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiş tesislerin faaliyet göstermelerine dair yetkili makamca verilen ruhsat.

CÂRİ

Uygulanan. (örnek cari faiz)

Devamı

BİLANÇO

özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo.

Devamı

AİDAT

Ödenti. Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para.

Devamı

ACİL DURUM

Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre.

Devamı

AÇILMA RUHSATI

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tes

Devamı