Apsiyon Blog / Apsiyon Sözlük

Apsiyon Sözlük

Apsiyon’un hazırladığı sektörel terimler sözlüğü ile yeni terimler öğrenin.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Popüler Terimler

YÖNETİM PLANI

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca tüm kat maliklerini bağlayan sözleşme niteliğinde anlaşmadır. İnşaat aşamasında tapuya verilir.

Devamı

KAT MALİKİ

Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyet hakkına sahip olan kişilerdir. Her kat maliki, bağımsız bölümü üzerinde münhasır mülkiyete sahip olduğundan, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

Devamı

Günün Terimi

AÇILMA RUHSATI

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiş tesislerin faaliyet göstermelerine dair yetkili makamca verilen ruhsat.

KAT MÜLKİYETİ

Bir yapının bağımsız bölümleri üzerindeki mülkiyet, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkıdır.

Devamı

İŞLETME PROJESİ

Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını, tüm giderlerden her kat malikine düşen tahmini miktarı ve diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarını gösteren ve tespit eden belgedir.

Devamı

GİDER PUSULASI

Vergi Usul Kanunu uyarınca vergiden muaf esnafa yönelik düzenlenen bir belgedir. Apartman ve site yönetimleri fatura veya makbuz vermeyen esnaflardan mal veya hizmet alımları yaptıklarında gider pusulası düzenlerler. İki nüsha düzenlenen gider pusulasının karşı tarafa imzalattırılması şarttır.

Devamı

CÂRİ

Uygulanan. (örnek cari faiz)

Devamı

BÜTÇE

bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge.

Devamı

BİLANÇO

özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo.

Devamı

AİDAT

Ödenti. Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para.

Devamı

BAĞIMSIZ BÖLÜM

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı basma kullanılmaya elverişli olan

Devamı

ACİL DURUM

Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre.

Devamı

AÇILMA RUHSATI

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiş tesislerin faaliyet göstermelerine dair yetkili makamca verilen ruhsat.

Devamı
Kitap
Apsiyon Sözlüğü Hemen İndirin
Apartman, site yönetimi sektörel terimler sözlüğüne sahip olmak için indirin.

İçerik Merkezi

Kanun ve yönetmelikleri incelemek için İçerik Merkezi’ni ziyaret edin.

İncele