Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği - 2019

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği - 2019
2015 yılından bu yana uygulanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 2019 yılında yeni bir “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 6 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin büyük bir kısmı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda bu konuda yapılan düzenlemelerle ilgili bazı temel hususları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

2018'de Ev Sahibi Olanlar İçin Emlak Vergisi Zamanı Geldi!

2018'de Ev Sahibi Olanlar İçin Emlak Vergisi Zamanı Geldi!
Türkiye sınırları içinde, gayrimenkul sahipleri her yıl peşin ya da iki taksitte emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi; 1319 sayılı Kanuna göre yılda iki kez, arazi, arsa ve bina sahiplerinden tahsil edilen bir vergidir. 2019 yılı içinde emlak sahibi olanlar, yıl sonuna kadar, yalnızca bildirim yapmakla yükümlüdür. Edindikleri gayrimenkul için, 2020 yılında emlak vergisi öderler.

Yapı Denetimi, İskansız Kaçak Yapılar ve İmar Barışı

Yapı Denetimi, İskansız Kaçak Yapılar ve İmar Barışı
İstanbul Kartal’da 2 gün önce yerle bir olan Yeşilyurt Apartmanın’da 11 vatandaşımız vefat etmiş ve diğer sakinlerin çoğu yaralı olarak kurtulmuş bazılarının ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Gündemdeki bu olayla birlikte yine kaçak yapılaşmanın ve denetimlerin önemi, imar affı/barışı gibi hukuki düzenlemelerin uygulamada karşımıza kazanılmış bir haktan çok, karşı karşıya kaldığımız riskleri tekrar aklımıza getirmektedir.

Site Yönetimlerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler Nelerdir?

Site Yönetimlerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler Nelerdir?
Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere yazılmasını ifade eder. Gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi devleti yakından ilgilendirir. Devlet kişilerin vergi karşısındaki durumlarını, verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden öğrenir ve takip edebilir.