Apsiyon Blog / Apsiyon Sözlük

B Harfi ile Başlayan Terimler

Apsiyon’un hazırladığı sektörel terimler sözlüğü ile yeni terimler öğrenin.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

BÜYÜK DEFTER

Ticari kuruluşların aylık bilanço hesaplarını gösteren defter, ana defterdir. Diğer adı da "Defteri Kebir"dir.

Tümünü Gör

BİLABEDEL

Bedelsiz. Çoğunlukla emlak sektöründe kullanılan bir kelimedir.

Tümünü Gör

BÜZ

Boru, nefir, akaç, künk. Betondan drenaj ve pis su borusu.

Tümünü Gör

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan ve bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan kamu tüzel kişisi.

Tümünü Gör

BÜYÜKŞEHİR

Merkezî idarenin vali yönetimindeki şehirlerinden nüfus ve ticarî bakımından belli bir büyüklükte olan yerleşim yerleri.

Tümünü Gör

BÜTÜNLEYİCİ PARÇA

Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmayan parça. (bakınız: Mütemmim cüz)

Tümünü Gör

BÜTÜN MUHATARALAR

Poliçede özellikle belirtilen sınırlı sayıda istisnalar dışında herhangi bir nedenle meydana gelen tüm zararları teminat altına alan sigorta.

Tümünü Gör

BÜTÇE DENGESİ

Organizasyonun (apartman veya toplu yapı yönetimi) gelirinin giderine eşit olma durumu.

Tümünü Gör

BÜTÇE AÇIĞI

Organizasyonun (apartman veya toplu yapı yönetimi) harcamalarının gelirlerini aşan miktarı.

Tümünü Gör

BÜTÇE

Devlet, kuruluş, yapı, organizasyon (apartman veya toplu yapı yönetimi), aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir - giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge.

Tümünü Gör

BÜROKRASİ

Örgüt, örgütün işleyişi. Özel sektör için de geçerli olmasına rağmen, genel olarak kamu yönetimi anlamında kullanılır.

Tümünü Gör

BROKER

Esas olarak sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin danışmanı ve temsilcisi olan ve bağımsız olarak çalışan profesyonel sigorta ve reasürans aracısıdır.

Tümünü Gör

BÖLGE PLANI

Kalkınma planlarına ve ülke mekansal politika planına uygun olarak metropoliten bölgeler planlama kriterleri açısından bütünlük gösteren stratejik plan.

Tümünü Gör
Kitap
Apsiyon Sözlüğü Hemen İndirin
Apartman, site yönetimi sektörel terimler sözlüğüne sahip olmak için indirin.

İçerik Merkezi

Kanun ve yönetmelikleri incelemek için İçerik Merkezi’ni ziyaret edin.

İncele