Apsiyon Blog / Apsiyon Sözlük

B Harfi ile Başlayan Terimler

Apsiyon’un hazırladığı sektörel terimler sözlüğü ile yeni terimler öğrenin.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

BÜYÜK DEFTER

Ticari kuruluşların aylık bilanço hesaplarını gösteren defter, ana defterdir. Diğer adı da "Defteri Kebir"dir.

Tümünü Gör

BİLA BEDEL

Bedelsiz gibi. -sız ekinin görevinde olmak üzere Arapça sözcüklerin başına getirilerek sıfat yapar ve bileşik yazılır.

Tümünü Gör

BÜZ

Boru, nefir, akaç, künk. Betondan drenaj ve pissu borusu.

Tümünü Gör

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan;idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi.

Tümünü Gör

BÜYÜKŞEHİR

Merkezî idarenin vali yönetimindeki şehirlerinden nüfus ve ticarî bakımından belli bir büyüklükte olan yerleşim yerleri.

Tümünü Gör

BÜTÜNLEYİCİ PARÇA

Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmayan parça. Bakınız. Mütemmim cüz.

Tümünü Gör

BÜTÜN MUHATARALAR

Poliçede özellikle belirtilen sınırlı sayıda istisnalar dışında herhangi bir nedenle meydana gelen tüm zararları teminat altına alan sigorta.

Tümünü Gör

BÜTÇE DENGESİ

Organizasyonun ( apartman veya toplu yapı yönetimi) gelirinin giderine eşit olma durumu.

Tümünü Gör

BÜTÇE AÇIĞI

Organizasyonun organizasyonun ( apartman veya toplu yapı yönetimi) harcamalarının gelirlerini aşan miktarı.

Tümünü Gör

BÜTÇE

bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge.

Tümünü Gör

BÜROKRASİ

Örgüt, örgütün işleyişi. Özel sektör için de geçerli olmasına rağmen, genel olarak kamu yönetimi anlamında kullanılır.

Tümünü Gör

BROKER

Esas olarak sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin danışmanı ve temsilcisi olan ve bağımsız olarak çalışan profesyonel sigorta ve reasürans aracısıdır.

Tümünü Gör

BÖLGE PLANI

Kalkınma planları ve Ülke Mekansal Politika Planına uygun olarak, metropoliten bölgeler, planlama kriterleri açısından bütünlük gösteren veya birden fazla ili içine alan.

Tümünü Gör
Kitap
Apsiyon Sözlüğü Hemen İndirin
Apartman, site yönetimi sektörel terimler sözlüğüne sahip olmak için indirin.

İçerik Merkezi

Kanun ve yönetmelikleri incelemek için İçerik Merkezi’ni ziyaret edin.

İncele