Apsiyon Blog / Apsiyon Sözlük

D Harfi ile Başlayan Terimler

Apsiyon’un hazırladığı sektörel terimler sözlüğü ile yeni terimler öğrenin.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

DENETİM KURULU

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre; kat malikleri kurulunu denetleyen, maliklerin kendi aralarından sayı ile arsa payı çoğunluğuna göre seçilen üç kişilik kuruldur.

Tümünü Gör

DENETİM

Kat Mülkiyeti’nde çalışmaların yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işidir.

Tümünü Gör

DEVRE MÜLK

Mesken olarak kullanılan yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine belli dönemlerde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak için kurulan irtifak hakkı.

Tümünü Gör

DENİZLİK

Pencere tabanlarının bina dışında kalan bölümlerinde, uç bölümü ötelik (duvar) yüzeyinden çıkıntılı, dışa doğru eğimli ve yanları yükseltilmiş olarak yapılan, damlalıklı düzenektir.

Tümünü Gör

DAVA HAKKI

Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının elde edilmesi.

Tümünü Gör

DAMLALIK

Yağmur suyunu düşey bir yapı elemanının yüzeyini yalamayacak şekilde ileri dökmek için yapılan ve boydan boya devam eden çıkıntı veya yiv.

Tümünü Gör
Kitap
Apsiyon Sözlüğü Hemen İndirin
Apartman, site yönetimi sektörel terimler sözlüğüne sahip olmak için indirin.

İçerik Merkezi

Kanun ve yönetmelikleri incelemek için İçerik Merkezi’ni ziyaret edin.

İncele