Apsiyon Blog / Apsiyon Sözlük

Z Harfi ile Başlayan Terimler

Apsiyon’un hazırladığı sektörel terimler sözlüğü ile yeni terimler öğrenin.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ZİMMET SUÇU

Kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesidir.

Tümünü Gör

ZİLYETLİK

Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. Eşyayı, kullanmak, elinde bulundurmak zilyetliğin örnekleridir.

Tümünü Gör

ZIMN

İç taraf.

Tümünü Gör

ZEYİLNAME

Sigorta akdi yapılıp poliçe düzenlendikten sonra, ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle, poliçe üzerinde gösterilen bilgi veya koşullarda değişiklik yapılmak istenmesi halinde poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.

Tümünü Gör

ZEMİN KAT

İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır.

Tümünü Gör

ZEMİN ETÜD RAPORU

Her parsel için ayrı ayrı hazırlanan yerel zemin yapısı , yapı özellikleri, depremsellik ve yapıma ilişkin tüm sorunları göz önüne alarak inceleyen, projelendirmeye esas teşkil eden verileri içeren rapor.

Tümünü Gör
Kitap
Apsiyon Sözlüğü Hemen İndirin
Apartman, site yönetimi sektörel terimler sözlüğüne sahip olmak için indirin.

İçerik Merkezi

Kanun ve yönetmelikleri incelemek için İçerik Merkezi’ni ziyaret edin.

İncele