Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

2018 Yılı ve Öncesi Damgalanmış Isı Sayaçları (Kalorimetreler) İçin Muayene Başvuru Son Tarihi: 28 Şubat 2023

2018 Yılı ve Öncesi Damgalanmış Isı Sayaçları (Kalorimetreler) İçin Muayene Başvuru Son Tarihi: 28 Şubat 2023

1 Ocak - 28 Şubat 2023 tarihlerini ajandanıza not edin, başvuru süresini kaçırmayın! 

IoT Çözümleri: Sayaç Okuma SistemiSayaç Okuma Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?

Isı Sayaçları Periyodik Muayenesi için Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır?

Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ısı sayaçlarının (kalorimetrelerin) zorunlu periyodik muayeneleri için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından, şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilmesi, şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde ise sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar müracaatın yapılması gerekir. Periyodik muayene süresi dolan ısı sayaçları için müteakip yılın 1 Ocak tarihinden 28 Şubat tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurulması ve aynı yılın 31 Aralık tarihi sonuna kadar periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunludur. Başvuru süresi haricinde yıl içinde periyodik muayene başvurusu yapmak ise mümkün olmamaktadır.


Isı sayaçları muayene hizmeti için bize hemen ulaşın, anahtar teslim hizmet alın!

Isı Sayaçları Muayene Yükümlülüğü, Başvuru Sorumluluğu ve Görevi Kime Aittir?Isı Sayaçları (Kalorimetre) Muayene Yükümlülüğü, Başvuru Sorumluluğu ve Görevi Kime Aittir?  

1 Ocak - 28 Şubat 2023 Tarihleri Arasında Muayene Başvurusu Yapılması Gereken Isı Sayaçları Hangileridir?

Yönetmelik’in (*) 8. maddesine göre, “periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere ısı sayaçları (kalorimetreler) için yapılan genel muayenedir.” Isı sayaçlarının periyodik muayenesinin süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenmekte, muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınmakta ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılmaktadır. Örneğin bir sitenin bir bloğunda ısı sayaçlarının yapımcı şirket (müteahhit, yüklenici) tarafından 2018 yılı içinde satın alındığını varsayalım. (O halde kalorimetrelerin üretimi ve üzerlerindeki damgalanma yılı muhtemelen 2018 yılı olmalıdır. Bu damga tarihini, sayaçların üzerindeki etiketlerden kolayca tespit edebiliriz.) Bu sayaçlar yüklenici veya taşeron tarafından 2019 yılında bağımsız bölüm girişlerine monte edilmiş ve blok yapının maliklere teslimi 2020 yılında yapılmış olsun. Hatta bir bağımsız bölüm maliki daha önceden hiç kimse tarafından kullanılmayan kendi dairesini müteahhitten 2021 yılında teslim almış olsun. Bu durumda 2018 yılı söz konusu blok yapıdaki ısı sayaçları için birinci yıl kabul edilmekle beraber 2022 yılında bu sayaçların periyodik muayene süresi dolacak ve 2023 yılının 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında yetkili servislere periyodik muayene başvurusu yapılmak zorunda olunacaktır. Dolayısıyla mülk sahiplerinin “ben evimi daha geçen sene satın aldım, 5 yılda bir muayene yapılması gereken sayaca muayene yaptırmam, ücretini de ödemem” biçimindeki yaklaşımı doğru olmayacaktır. O halde üzerlerinde 2018 yılına ait damga tarihleri bulunan sayaçlar için merkezi ısıtma sistemi kullanan apartman / site (toplu yapı) yönetimleri 1 Ocak - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında muayene başvurularını bakanlıkça yetkilendirilmiş servislere yapmalıdır. 

 Isı Sayaçları ile İlgili Merak Edilen Her Şey!Isı Sayaçları ile İlgili Akıllardaki Sorular

2023 Yılında Muayenesi Yapılacak Isı Sayaçlarının Periyodik Muayeneleri Hangi Tarihe Kadar Geçerli Olacaktır?

Yukarıda belirttiğimiz Yönetmelik’in (*) 8. maddesine göre, 2023 yılında periyodik muayeneleri yapılacak sayaçlar için servisler tarafından yeniden damgalama yapılacak ve 31 Aralık 2027 tarihinde periyodik muayene süreleri dolacaktır. Bu durumdaki sayaçlar için aynı şekilde 1 Ocak - 28 Şubat 2028 tarihleri arasında servislere müracaat yapılması gerekecektir. 

Isı Sayaçları Muayene YönetmeliğiYaz Döneminde Merkezi Sistemlerde Doğal Gaz Faturası Nasıl Paylaştırılır?

Yaz Döneminde Merkezi Sıcak Su Giderleri Nasıl Paylaştırılır? 

“2018 Tarihi Öncesi (2017 yılına  ve öncesi yıllara ait)  Üretilmiş veya Damgalanmış Eski Isı Sayaçlarının (Kalorimetrelerin) Muayenesi Yönetmelik Değişikliği ile Mümkün Hale Gelmiştir.”


27 Ocak 2022 Tarihli ve 31732 Sayılı Resmî Gazetede “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup, 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” (Yönetmelik)’in “Geçici Madde 2”si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


 “Geçici Madde 2 – (1) 26. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan 2017 yılı ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş olup periyodik/stok muayenesi yaptırılmamış olanlar için bu sayaçların periyodik/stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2022 tarihinden 28/2/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2022 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması veya 1/1/2023 tarihinden 28/2/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2023 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması zorunludur. 


(2) Belirtilen tarihler içinde servislere müracaat etmeyen veya muayeneleri yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”


Böylece; 31 Aralık 2022 tarihine kadar muayenesi yaptırılmamış olan beş yaş ve üstü (2017 yılı ve öncesi) ısı sayaçlarının kullanımı halinde kullanıcılar hakkında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren özellikle şikayet halinde idari ve cezai işlemlerin yapılması riski de ortadan kalkmıştır. Bu durumdaki ısı sayaçları için bu yıl 1 Ocak - 28 Şubat 2023 başvuru döneminde başvuru yapılması, yeni damga alınması mümkün hale gelmiştir.  


Bu tarihten itibaren de “Apartman ve site yönetimlerinin, kat maliklerinin, ısı sayacı kullanıcılarının ve muayene servislerinin”  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın konuya gösterdiği hassasiyet karşısında duyarlılıklarını göstermeleri, ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen tüm kullanıcılar adına da sağlıklı ölçüm ve paylaşım yapılabilmesi için “ısı sayacı muayene başvurularını” zamanında yapmalarını, muayene neticesinde doğru çalışmadığı tespit edilen sayaçların tamir, bakım ve ayarının yapılmasını sağlamaları gerekmektedir. 2017 Tarihi Öncesi Üretilmiş veya Damgalanmış Eski Isı Sayaçlarının (Kalorimetrelerin) Muayenesi Mümkün Mü?

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik 

Sayaç Muayene Hizmetini Eksiksiz Bir Şekilde Uçtan Uca Almak İçin Apsiyon Teknik’e Başvurun!

Isı sayaçlarınızın ekonomik ömrünü ziyadesi ile kullanabilmek adına muayene ve teknik hizmet konusunda da doğru bir servis ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait servislerde sayaçların tamiri, bakımı, ayarlanması, pil değişimi, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemlerin yapılması gerekir. 


Apsiyon Teknik sayaçlarınız için en uygun servisi belirler, muayene edilmesini sağlar. Talep halinde sayaçların sökülmesi, nakliyesi, tekrar montaj ve devreye alma işlemlerini uçtan uca gerçekleştirir, muayene işlemleri sırasında çıkabilecek bütün problemleri tek elden yönetir ve sayaç muayene işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlar. 


Isı sayaçları muayene hizmeti için bize hemen ulaşın, anahtar teslim hizmet alın! 

Detaylı bilgi almak için hemen tıklayın.Aidatını Ödemeyen Kat Malikinin Sıcak Su Sayacı Sökülebilir Mi?(*)  Bu blog yazısındaki bilgiler 30470 Sayılı Resmî Gazete 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanarak 1 Ocak 2019 tarihinde tüm maddeleri yürürlüğe girmiş olan “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” ve bu yönetmelikteki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış olup hukuki tavsiye içermemekte ve yayınlandığı tarihteki durumu ifade etmektedir. Lütfen yazının yayınlanma tarihini dikkate alınız. 


Verilmiş olan son başvuru ve son muayene tarihleri “Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller” kapsamında yönetmeliğin 14. maddesine göre, “Isı sayaçlarının periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.”

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir