Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

2017 Tarihi Öncesi Üretilmiş veya Damgalanmış Eski Isı Sayaçlarının (Kalorimetrelerin) Muayenesi Mümkün Mü?

2017 Tarihi Öncesi Üretilmiş veya Damgalanmış Eski Isı Sayaçlarının (Kalorimetrelerin) Muayenesi Mümkün Mü?

Güncelleme Tarihi: 28.01.2022Bu blog yazımız 28.01.2022 tarihinde güncellenmiştir. 


Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bu blog yazımızda 2016 yılı sonunda periyodik muayene süresi dolan ve 1 Ocak – 1 Mart 2021 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yetkili kurumlara muayene başvurusu yapılması gereken, ancak çeşitli sebeplerle periyodik muayene başvurusu yapılmayan ısı sayaçlarının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kullanımının yasaklanmış olduğunu, bu sayaçların kullanımı halinde idari para cezası söz konusu olacağını, özetle yazının yazıldığı tarihte “2017 Tarihi Öncesi Üretilmiş veya Damgalanmış Eski Isı Sayaçlarının (Kalorimetrelerin) Muayenesi Mümkün Olmadığını” anlatmıştık. 


Yazımızdaki dileğimiz COVID19 pandemisinin iki yıla yaklaşan bir süredir kat malikleri nezdinde yarattığı işgücü, gelir kayıpları sebebi ile yaşanabilecek mağduriyetleri engellemek adına daha önce de yapıldığı üzere ısı sayacı muayene başvuru tarihlerinin “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” (Yönetmelik)’in 14. maddesine göre “mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerkapsamında değerlendirilmesinin mümkün olduğunu, (Yönetmelik)’in Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 ‘sinin en azından 28 Şubat 2022’ye kadar geçerli olacak şekilde değiştirilmesi, apartman ve site yönetimlerinin, kat maliklerinin, ısı sayacı kullanıcılarının, muayene servislerinin konuya vakıf olabilmeleri için yeterli süre vermek adına tercihen ve son kez olarak 28 Şubat 2023’e kadar (bir yıl kadar) süre verilmesinin hem ekonomik zorluklar yaşayan kat maliklerinin biraz olsun rahatlamasını sağlaması hem de bu dönemde dövize bağlı olarak satın alınan ısı sayaçlarının ülke ekonomimize getireceği ek yükün ortadan kaldırmasına yardımcı olacağından da bahsetmiş ve Apsiyon Akademi olarak tavsiyelerimizi dile getirmiştik.


“2017 Tarihi Öncesi (2016 yılına  ve öncesi yıllara ait)  Üretilmiş veya Damgalanmış Eski Isı Sayaçlarının (Kalorimetrelerin) Muayenesi Yönetmelik Değişikliği ile Mümkün Hale Gelmiştir. 


27 Ocak 2022 Tarihli ve 31732 Sayılı Resmî Gazetede “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup, 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” (Yönetmelik)’in  “GEÇİCİ MADDE 2”si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


 “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan 2017 yılı ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş olup periyodik/stok muayenesi yaptırılmamış olanlar için bu sayaçların periyodik/stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2022 tarihinden 28/2/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2022 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması veya 1/1/2023 tarihinden 28/2/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2023 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması zorunludur. 


(2) Belirtilen tarihler içinde servislere müracaat etmeyen veya muayeneleri yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”


Böylece; 31 Aralık 2021 tarihine kadar muayenesi yaptırılmamış olan beş yaş ve üstü (2016 yılı ve öncesi) ısı sayaçlarının kullanımı halinde kullanıcılar hakkında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren özellikle şikayet halinde idari ve cezai işlemlerin yapılması riski de ortadan kalkmıştır. Bu durumdaki ısı sayaçları için bu yıl 1 Ocak – 28 Şubat 2022 başvuru döneminde veya gelecek yıl 1 Ocak – 28 Şubat 2023 başvuru döneminde başvuru yapılması, yeni damga alınması mümkün hale gelmiştir.  


Hassasiyetleri ve konuya yaklaşımları sebebi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK’a üç yüz binin üzerindeki kat maliki, ısı sayacı kullanıcısı, bu sayaçların kurulu olduğu yüzlerce bina ve site yönetimi adına teşekkürü borç biliriz. 


Bu tarihten itibaren de “Apartman ve site yönetimlerinin, kat maliklerinin, ısı sayacı kullanıcılarının ve muayene servislerinin”  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın konuya gösterdiği hassasiyet karşısında duyarlılıklarını göstermeleri, ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen tüm kullanıcılar adına da sağlıklı ölçüm ve paylaşım yapılabilmesi için “ısı sayacı muayene başvurularını” zamanında yapmalarını, muayene neticesinde doğru çalışmadığı tespit edilen sayaçların tamir, bakım ve ayarının yapılmasını sağlamaları gerekmektedir. 


(*)  Bu blog yazısındaki bilgiler 30470 Sayılı Resmî Gazete 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanarak 1 Ocak 2019 tarihinde tüm maddeleri yürürlüğe girmiş olan “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” ve bu yönetmelikteki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış olup hukuki tavsiye içermemekte ve yayınlandığı tarihteki durumu ifade etmektedir. Lütfen yazının yayınlanma tarihini dikkate alınız.  


Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız blog yazımızda merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan “2017 yılı üretimi ve damgalaması olan sayaçlarınızın ısı sayaçlarınızın (kalorimetreler)” periyodik muayenelerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar yaptırılmasını, bu amaçla da 1 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında muayene başvurularının bakanlık tarafından yetkilendirilmiş servislere yapılmasını Apsiyon Akademi olarak tavsiye etmiştik. Bu konuda yazılmış olan yazımızı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. 

Daha önce ifade ettiğimiz üzere 2021 Kasım ayından 2022 Haziran ayına kadar Apartman / Site (Toplu Yapı) Yöneticilerimize ısı sayaçları ile ilgili önemli bilgileri zaman dilimine bağlı olarak yaşayacakları sorunlara yönelik olarak iletmek, böylece yönetimlerin, malikler ve kullanıcılar (kiracılar, bağımsız bölümlerden faydalananlar) ile yanlış anlaşılmalardan dolayı yaşadıkları sorunların azalmasını amaçlıyoruz. Yazı dizimizin ikinci bölümünde “2017 yılı öncesi üretimi veya damgalaması gerçekleşen eski ısı sayaçlarının" muayene başvurusunun mümkün olup olmadığını değerlendireceğiz.  


Bir sonraki yazımız “ısı sayaçları muayenesini yaptırmayanlara uygulanacak idari ve cezai işlemler”, “ceza miktarı” ve “periyodik muayene zorunluluğu” hakkında olacak. Müteakip yazılarımızda ise “muayene başvurusunu kim yapmalı”, “muayene bedelleri”, “ısı sayaçlarının çalışma ve dağıtım prensipleri”, “ısı sayaçları verimlilik mi tasarruf mu sağlar”, “muayene yapıldığında öngörülmesi gereken sorunlar” konularını sizlerle adım adım değerlendirmeye devam edeceğiz.

Isı sayaçları muayene hizmeti için bize hemen ulaşın, anahtar teslim hizmet alın! Detaylı bilgi almak için hemen tıklayın.


2017 Yılı Öncesi Üretilen Isı Sayaçlarımız Varsa Onların Durumu Ne Olacak?


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30470 sayılı Resmî Gazete’de 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanarak 1 Ocak 2019 tarihinde tüm maddeleri yürürlüğe girmiş olan “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” (Yönetmelik) ve yine 31350 sayılı ve Resmi Gazete’de 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” (30 Aralık 2020 tarihli Yönetmelik)  gereği 2016 yılı sonunda periyodik muayene süresi dolan ve 1 Ocak - 1 Mart 2021 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yetkili kurumlara muayene başvurusu yapılması gereken, ancak çeşitli sebeplerle periyodik muayene başvurusu yapılmayan ısı sayaçlarının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kullanımı yasaklanmış durumdadır.


Yine, çeşitli sebeplerle 31 Aralık 2021 tarihine kadar muayenesi yaptırılmamış olan beş yaş ve üstü (2016 yılı ve öncesi) ısı sayaçlarının kullanımı halinde kullanıcılar hakkında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren özellikle şikayet halinde idari ve cezai işlemler uygulanabilecektir. Maalesef yine mevzuata göre bu durumdaki sayaçlar için bu yıl 1 Ocak - 28 Şubat 2022 başvuru döneminde veya müteakip yıllarda başvuru yapılamayacaktır. Bu sayaçlar için yeni damga alınması mümkün olamayacağından, maalesef mevcut durumda 2017 yılı öncesi sayaçların değişmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu durum, hem ısı sayacı kullanıcıları ve sahiplerine dolayısı ile kat maliklerine ilave bir maliyet oluşturmuş hem de gerek sayaçların büyük çoğunluğunun ithal olması gerekse sayaçların üretiminde kullanılan ara mamullerin yurtdışından gelmesi sebebi ile döviz harcamasına dolayısı ile ülke ekonomisi için ciddi bir maddi kayba yol açmıştır. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar çerçevesinde sadece döviz olarak sayaç maliyetlerinde %40 civarında bir artış gerçekleşmiştir. Ortalama sayaç maliyetleri 800 TL’den başlamakta ve 1000 TL’nin üzerine çıkmaktadır.


COVID19 pandemisinin iki yıla yaklaşan bir süredir kat malikleri nezdinde yarattığı işgücü, gelir kayıpları sebebi ile zorunlu harcamaların dahi kısıldığı bir dönemde ısı sayaçlarının değişim zorunluluğunun ortaya çıkması, değiştirilmediği taktirde ise idari ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalınması riski hali üzücüdür.


İdari ve cezai işlemler ise sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kullanıcısına; ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanmaktadır. Hal böyle iken kat maliklerinin itirazları, ekonomik sorunlar sebebi ile 2021 yılında periyodik muayene başvurusu yapılmayan sayaçlar için öncelikle bina yönetim kuruluna ve bina yöneticisine idari ve cezai işlem uygulanması istenmeyen bir durum olacaktır.


Koronavirüsünün yarattığı etki pek tabi ki  “mücbir sebepler ve beklenmeyen haller” kapsamında değerlendirilebilir ve Yönetmelik’in (*)  14. maddesine göre, “ısı sayaçlarının periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumu” göz önüne alınarak bu işlemlerin ertelenmesi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana eğer uygulanmış ise cezaların iptali Sanayi ve Teknoloji Bakanı onayı ile hala yapılabilir.


Bir dönem Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü’nde “Sistem Yöneticisi” pozisyonunda çalışmış olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK’ın yaşanabilecek mağduriyetleri engellemek adına daha önce de yapıldığı üzere “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” (Yönetmelik)’in Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2’sinin en azından 28 Şubat 2022’ye kadar geçerli olacak şekilde değiştirilmesi, apartman ve site yönetimlerinin, kat maliklerinin, ısı sayacı kullanıcılarının, muayene servislerinin konuya vakıf olabilmeleri için yeterli süre vermek adına tercihen ve son kez olarak 28 Şubat 2023’e kadar (1 yıl kadar) süre verilmesi konusundaki girişimi hem ekonomik zorluklar yaşayan kat maliklerinin biraz olsun rahatlamasını sağlayacak hem de bu dönemde dövize bağlı olarak satın alınan ısı sayaçlarının ülke ekonomimize getireceği ek yükün ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır.

 

2017 Yılı Üretimi ve Damgalaması Olan Isı Sayaçlarının Periyodik Muayenelerin Son Tarihi  28 Şubat 2022’dir.

 
Sayaç Muayene Hizmetini Eksiksiz Bir Şekilde Uçtan Uca Almak İçin Apsiyon Teknik’e Başvurun!


Isı sayaçlarınızın ekonomik ömrünü ziyadesi ile kullanabilmek adına muayene ve teknik hizmet konusunda da doğru bir servis ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait servislerde sayaçların tamiri, bakımı, ayarlanması, pil değişimi, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemlerin yapılması gerekir. Bir sonraki yazımızda söz edeceğimiz idari para cezası yaptırımları ve diğer yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamanız için 2017 yılı üretimi ve damgalaması olan sayaçlarınızın periyodik muayenelerini zamanında yaptırmanızı Apsiyon Akademi olarak tavsiye ederiz.


Apsiyon Teknik sayaçlarınız için en uygun servisi belirler, muayene edilmesini sağlar. Talep halinde sayaçların sökülmesi, nakliyesi, tekrar montaj ve devreye alma işlemlerini uçtan uca gerçekleştirir, muayene işlemleri sırasında çıkabilecek bütün problemleri tek elden yönetir ve sayaç muayene işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlar. 

Isı sayaçları muayene hizmeti için bize hemen ulaşın, anahtar teslim hizmet alın! Detaylı bilgi almak için hemen tıklayın.


(*)  Bu blog yazısındaki bilgiler 30470 Sayılı Resmî Gazete 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanarak 1 Ocak 2019 tarihinde tüm maddeleri yürürlüğe girmiş olan “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” ve bu yönetmelikteki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış olup hukuki tavsiye içermemekte ve yayınlandığı tarihteki durumu ifade etmektedir. Lütfen yazının yayınlanma tarihini dikkate alınız. 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir