Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Aidatını Ödemeyen Kat Malikinin Sıcak Su Sayacı Sökülebilir Mi?

Aidatını Ödemeyen Kat Malikinin Sıcak Su Sayacı Sökülebilir Mi?

Son dönemlerde Apsiyon Akademi’ye sorulan sorulardan biri de “ortak gider ve avans payını (aidatını) ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacını sökebilir miyiz?” sorusudur. Uygulamada uzun süredir yönetimlerin aidatını ödemeyen kat sakininin sıcak su saati hatta soğuk su, elektrik gibi enerji hattını kapattıkları ve bu yaptırımı yönetim kurulu veya genel kurul kararına bağladıkları biliniyor.


Apsiyon Akademi Site Yöneticiliği Online Eğitim Programı derslerinde benzer sorulara ısrarla aynı cevabı vermiştik. Site yönetiminin bu konuda bir yetkisi olmadığı, bu yetkiyi yönetim kurulu kararı ya da genel kurul kararı ile alamayacakları ve hatta yönetim planına yazsalar dahi hukuka aykırı işlem yapmış olacaklarını defalarca belirttik. 


Eğitim Önerisi: Site Yöneticiliği Online Eğitim Programı 

KMK yöneticiye böyle bir yetki tanıyor mu? 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ortak gider niteliğindeki yakacak, enerji vs giderlerin ödenmemesi durumunda tahsili için yönetime verdiği yetki sınırlıdır. Yönetim aidat alacakları konusunda cebri icra yoluna gidebilir, kanuni ipotek hakkını kullanabilir, eğer ortak giderlerin bağımsız bölüm malik ve kiracılarınca ödenmemesi diğer kat maliklerine hayatı çekilmez hale getiriyorsa borcunu ödemeyen kat malikinin mülkiyetinin sonlandırılması yolunu seçebilirler. Kanun maddeleri incelendiğinde yönetici veya yönetim kuruluna ya da kat malikleri genel kuruluna ortak kullanılan şeylerden yoksun bırakma, ortak abonelikteki suyu ya da elektriği kesme, ısınma sistemini kapatma gibi bir yetki kesinlikle tanınmamıştır. Kanunun bu konuda geniş yorumlanması da düşünülemez. Kaldı ki site yönetimi bir enerji tedariki ve servis sağlayıcı bir şirket olmadığı da açıktır. 

Isı Sayacı (Kalorimetre) Muayene Başvuru Tarihi Yaklaşıyor 
Isı Sayaçları ile İlgili Merak Edilen Her Şey! 

Yüksek Mahkeme ne diyor? 

Nihayet Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ilgili konuda hukuka uygun ve emsal nitelik taşıyabilecek bir karar vermiştir. 2021/2517 E. 2021/6034 K. 21.04.2021 tarihli kararında “…toplu yapı sitesinin ‘iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine’” ilişkin kararın iptali için yerel mahkemede açılan dava kabul edilmiş ve ilgili genel kurul kararı iptal edilmiştir. Davalı tarafın temyiz başvurusu üzerine karar Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesince onanmıştır. Emsal nitelik taşıyan bu kararın tüm site yönetimleri ve kat malikleri kurulları tarafından göz önünde bulundurulması gerekir. 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir