Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Yöneticilere Kısa Kısa Hatırlatmalar

Yöneticilere Kısa Kısa Hatırlatmalar

- Genel giderlere katılma payının ödenmesinde gecikme tazminatı aylık %5 üzerinden hesaplanır.

- Tek parsel üzerinde kurulu ana taşınmazlarda genel kurullar her yıl (yönetim planında aksine hüküm yoksa) Ocak ayında yapılması gerekirken, toplu yapılarda genel kurulların en geç iki yılda bir yapılacaktır.

- Kat malikleri genel kurulunun birinci toplantısı ile ikinci toplantısı arasında en az 7 günlük zaman dilimi bırakılmalıdır. İkinci toplantı ise en çok 15 gün içinde yapılmalıdır.

- Çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan birinci toplantıdan sonra yapılacak ikinci toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Ancak her toplantıda belli çoğunluk aranan kararlara dikkat edilmelidir.

- Vekaleten oy kullanımına sınır getirilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, 40 dairenin altındaki yerlerde bir kişi, en çok iki kişiye vekalet verebilir. 40’ın üzerinde bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmazlarda ise, bir kişi, oy sayısının %5’inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

- Yönetim planı değişikliği için 4/5 oy şarttır.

- Ortak alanların kiraya verilmesi ancak oy birliği ile mümkündür.

- İşletme projesi her yıl hazırlandığında kat maliklerine tebliğ edilmelidir.

- Karar defterlerinizi mutlaka notere onaylattırınız. Tasdiklerini yaptırınız... Doç. Dr. Özgür BİYAN