Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Kat Maliklerinin Kendi Aralarında Yönetici Seçememesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Özgür Biyan cevaplıyor:

Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlenildikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, kat maliklerince atanan yönetici ile aynı yetkilere sahiptir ve kat maliklerine karşı aynı şekilde sorumlu olur. Sulh hukuk mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.