Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

  Site, apartman v.s. gibi yönetimlerin kasa ile ilgili işlemlerinin günü gününe işlemleri bu defter üzerinde görüntülenmektedir. Kasa defterinin bir tarafında, bir önceki günden devredilen kasa mevcudu, o gün içinde tahsil edilen paralar gösterilir. Diğer tarafına ise ait olduğu günün ödemeleri ayrıntılı olarak kaydedilir.

  Apsiyon üzerinden istenilen tarih aralıklarında ve istenilen kasa hesabı üzerinden günlük kasa defteri basımı yapılabildiği gibi, kolaylıkla Excell, Word, PDF v.b çıktılar alınabilmektedir.