Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Ceza Uygulamasında Erteleme Kararı

Apsiyon kullanıcılarından son birkaç gündür yoğun olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında 01.07.2016 tarihinde başlayan az tehlikeli kabul edilen işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün ertelenip ertelenmediğine dair sorular gelmektedir. Bu soruların artması üzerine bu bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Şu ana kadar bu konuda erteleme yapıldığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer deyişle bu konudaki yükümlülük devam etmektedir ve herhangi bir erteleme yapılmamıştır. Kaldı ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarında da bu yükümlülüklerin artık ertelenmeyeceği net olarak ifade edilmiştir. Bakanlık bu konuda “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti konusunda 2017’ye kadar olan süreç içerisinde programlı bir denetim yapılmayacağı ancak buna karşılık şikayet üzerine yapılan denetimlerde de cezadan çok yönlendirici ve uyum sağlayıcı bir yaklaşım içinde olunacağı” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Dolayısıyla söz konusu yükümlülüğün devam ettiğini, henüz bu konuda bir hukuki düzenleme olmadığını bir kez daha ifade eder, böyle bir değişiklik öngörüsü olması ya da düzenleme yapılması durumunda Apsiyon’un bilgilendirme yapacağını vurgulamak isteriz.