Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Mart 2012" tarihli yazılar

Kazan Bakım Sözleşmesi

Kazan Bakım Sözleşme Örneği ANLAŞMA Bir tarafta ticari ikametgahı........................................................................................İST. olan..................................................(bundan böyle kısaca MÜŞTERİ diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı.....................................................İST. olan ....................................(bundan böyle kısaca.............................diye anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir...

Ortak yerlere tecavüz

Ortak yerlere tecavüz (Odunluk yapılması gibi) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi) DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) KONUSU : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkulün ortak yerine davalı tarafından...

Personel İbranamesi

Personel İbranamesi İbraname Çalışmakta olduğum................................................adresindeki Apartmandaki görevimden ayrılmış bulunmaktayım , ................................... Apt. Yönetiminden İşe Başladığım tarihten , İşten ayrıldığım ........./............/.2006 (dahil) tarihine kadar geçen çalışma sürem boyunca bütün ücretimi ve pirimlerimi...

Rahatsız eden komşu

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi) DAVALILAR     : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün.................... (çekilmez hal yazılır)................sebebiyle mülkiyet hakkının devri. OLAY :...

Sigorta bildirim belgesi

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:1.0pt;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center">&nbsp; <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:1.0pt;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center">SOSYAL SİGORTALAR ...

Tahliye Taahhütnamesi

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ &nbsp; &nbsp;Tahliye edilecek gayrimenkul &nbsp; &nbsp; : &nbsp;Tahliye tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : &nbsp;Mezkûr gayrimenkulde oturan &nbsp;: &nbsp; &nbsp;Yukarıda&nbsp;&nbsp;...

Apartman Kapıcıları ile yapılacak örnek sözleşme

KAPICILIK SÖZLEŞMESİ İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri (Adları,Soyadları) YÖNETİCİ : Kat malikleri adına (Adı ve Soyadı) İŞYERİ : ................................Apartmanı ADRESİ : .............................. ............. ............ ............................... KAPICI Adı ve soyadı...

Asansör Bakım Sözleşmesi

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme bir taraftan......................adresinde mukim ................(aptmanı/sitesi) ile .................adresinde mukim ................şirketi arasında akdolunmuştur.Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır. 1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı...

Borcunu Ödemeyenin dairesine İpotek koyma

(Mahkeme kararından sonra) .................................TAPU SİCİL MUHAFIZLIĞINA Paydaşı bulunduğumuz ve tapuda ....... ili .............. ilçesi ................ mahallesi ................ sokakta ............ ada ve...........parsel üzerinde;aynı anagayrimenkulün.......nolu bağımsız bölüm maliki bulunan ................... ...........................