Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Apsiyon Blog’un bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın on ikincisi olan Sorumlu Üretim ve Tüketim’i ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in on iki numaralı amacı, dünya üzerindeki üretim ve tüketimleri belirlenen standartlar çerçevesinde yapabilmeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler, bu madde ile sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınmasının gerekliliğini vurguluyor. Çünkü tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9,6 milyara ulaşırsa, bugünkü üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirebilmemiz için üç kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. Bu da doğal kaynaklara daha fazla talep olacağını işaret ediyor. Hal böyle olunca üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz takdirde doğaya tamiri ve geri dönüşü imkansız şekilde zarar vermiş olacağız.Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Değiştirmemiz Gereken Alışkanlıklarımız Neler?

Apsiyon Yeşil ile birlikte bireysel tüketim alışkanlıklarımızda yapabileceğimiz basit değişiklikleri her fırsatta sizinle paylaşmaya çalıştık. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki, alışkanlıklarımızı gözden geçirmemizin toplumumuz ve dünyamız için önemli sonuçlar doğuracağını artık biliyoruz.


Günümüzde her yıl üretilen gıdanın üçte biri ne yazık ki çöpe atılıyor. Birleşmiş Milletler’in tanımlamasına göre bu, 1 trilyon dolar değerinde 1,3 milyar ton yiyeceğin çöpe atıldığı anlamına geliyor. Çoğunlukla üretim, satış ve nakliye esnasında gerçekleşen bu israfa acilen çözüm üretilmesi gerekiyor. Üstelik konuya tüketicileri de dahil ettiğimizde tablo giderek daha vahim bir hale geliyor. Enerji tüketiminin %29ʼu evlerde gerçekleşiyor ve yine karbondioksit salınımının %21ʼi evlerdeki faaliyetlerden kaynaklanıyor. Herkesin enerji tasarruflu lambalara yönelmesi durumunda dünya genelinde yılda 120 milyar dolar tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.Gıda İsrafı Nedir?

Sorumlu Üretim ve Tüketim

12.1. Gelişmiş ülkelerin başı çekmesi ve bütün ülkelerin harekete geçmesiyle, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve yetkinliklerini göz önünde bulundurarak Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’nın uygulanması
12.1.1. Bir öncelik ya da ulusal politikalardaki bir hedef olarak sürdürülebilir tüketim ve üretimi (SCP) yaygınlaştıran ya da sürdürülebilir tüketim ve üretim SCP - Ulusal Eylem Planları'na sahip ülke sayısı
12.2. 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması
12.2.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi
12.2.2. Yurtiçi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi
12.3. 2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dâhil üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması
12.3.1. Küresel gıda kaybı endeksi
12.4. 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının önemli ölçüde azaltılması
12.4.1. İlgili her anlaşma gereği tehlikeli atıklar ve diğer kimyasallarla ilgili bilgi aktarım taahhütü bulunan, uluslararası çok taraflı anlaşmalara dahil olan tarafların sayısı
12.4.2. Atık bertaraf şekline göre kişi başına üretilen tehlikeli atık ve işlenmiş tehlikeli atık oranı
12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması
12.5.1. Ulusal geri dönüşüm oranı, geri dönüştürülmüş materyal ton miktarı
12.6. Özellikle büyük ve uluslararası şirketler başta olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi
12.6.1. Sürdürülebilirlik raporları yayınlayan şirketlerin sayısı
12.7. Ulusal politikalar ve öncelikler doğrultusunda sürdürülebilir olan kamu ihalesi uygulamalarının desteklenmesi
12.7.1. Sürdürülebilir kamu ihale politikaları ve eylem planları uygulayan ülkelerin sayısı
12.8. 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması
12.8.1. (a) Ulusal eğitim politikaları içinde, (b) müfredatta, (c) öğretmen eğitiminde ve (d) öğrenci değerlendirmede; (i) küresel vatandaşlık eğitimi ve (ii) sürdürülebilir kalkınma için eğitimin (iklim değişikliği eğitimi dahil) ne ölçüde yaygın hale getirildiği
12.a. Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirme konusunda desteklenmeleri
12.a.1. Gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir tüketim, üretim ve çevreye uyumlu teknolojiler için araştırma geliştirmede alanında yapılan yardım miktarı
12.b. İstihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçlar geliştirilmesi ve uygulanması
12.b.1. Üzerinde uzlaşılmış izleme ve değerlendirme araçları bulunan sürdürülebilir turizm stratejilerinin ya da politikalar ve uygulanan sürdürülebilir eylem planlarının sayısı
12.c. Piyasa aksaklıklarının ortadan kaldırılmasıyla ulusal koşullara uygun bir biçimde, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaç ve durumlarını göz önünde bulundurarak ve etkilenmiş toplulukları koruyacak biçimde kalkınmaları üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirgeyerek çevresel etkilere sahip zararlı teşviklerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması ve vergilendirmenin yeniden yapılandırılması da dâhil olmak üzere savurgan tüketime özendiren verimsiz fosil yakıtlara yönelik teşviklerin verimli hale getirilmesi
12.c.1. Toplam ulusal fosil yakıt harcamalarına ve GSYH'ye (üretim ve tüketim) oranı olarak, fosil yakıtlara verilen sübvansiyon miktarı

Plastik Atığa Son!

Birleşmiş Milletler’in bu hedefleri gerçekleştirebilmesi için bizim de sürdürülebilir üretim ve tüketimin yollarını bulmamız gerekiyor. Özellikle üretim ve hizmet sektörünün çevreye ve toplumlara olan etkisini iyi anlamalıyız. Hep birlikte, sürdürülebilir bir hayat benimsemeye yönelik çözümler üretmeli ve bu çözümleri hayata geçirebilmeliyiz. Elbette tüketici olarak da yapmamız gerekenleri var. Bunların ilki daha az atık üretmek. İkinci ise sürdürülebilir ürünler satın almak. Atıklarımızı azaltmamız birçok şekilde mümkün. Örneğin gıdalarımızı israf etmeyerek ve denizlerin kirlenmesinin en temel nedeni olan plastik malzemelerin kullanımını azaltarak bunu yapabiliriz. Bunlar kadar satın aldığımız malzemeler hakkında bilgiye sahip olmak da önemli. Günümüzde tekstil, tarımdan sonra suları en fazla kirleten ikinci sektördür. İhtiyacımızı doğru tespit edelim ve tüketimlerimizi bu doğrultuda gerçekleştirelim. Unutmayalım ki sürdürülebilir ve yerel kaynaklardan beslenerek yapacağımız tüketimlerimizle kesinlikle fark yaratabiliriz.


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/sorumlu-uretim-ve-tuketim/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir