Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Site Genel Kurul Kararlarına Karşı Nasıl Dava Açabilirim?

Site Genel Kurul Kararlarına Karşı Nasıl Dava Açabilirim?

Genel kurul döneminde olduğumuz şu günlerde, kat maliklerinden Apsiyon Akademi’ye gelen sorulardan bir tanesi de apartman ya da sitede alınan kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla nasıl dava açabileceği sorusudur? Bu davayı açma süresi nedir? Nerede açılır? Apsiyon Akademi olarak bu soruları cevaplamaya çalışacağız. 

Hukuka Aykırı Olarak Alındığı Düşünülen Toplantı Kararına İlişkin Ne Davası Açılabilir? 

Genel kurul kararının 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)‘na aykırı olduğunu düşünüyorsak, açabileceğimiz dava “genel kurul kararının iptal davasıdır”. Diğer yandan eğer toplantıda oylanan işletme projesinde kanuna aykırılık var ise yine işletme projesinin ilgili maddelerinin ya da tümünün iptalini yine dava açarak talep edebiliriz.

Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı ve Kararları

Genel Kurul İptal Davası Ne Kadar Sürede Açılır? 

Bu sorunun cevabını bize  Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) madde 33 vermektedir. Madde 33; “Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, 
kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde,
toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir, 
• kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz” denmiştir. 

Yönetimin Yıl Sonu İşlemleri: Genel Kurul Öncesi Bilinmesi Gereken 14 Madde

6 Aylık Dava Açma Süresi Toplantıya Katılan Kat Malikine Ait Değildir!

Buradaki 1 aylık sürelerin yanında 6 aylık sürenin uygulanması çoğu zaman yanlış uygulanmaktadır. Altı aylık süre, kat maliki toplantıya katılmışsa da dava açmak için 6 ayı var şeklinde yorumlanmamalıdır.


Altı Aylık Dava Açma Süresi Toplantıya Katılmayan Kat Malikleri İle İlgilidir!


Bu 6 aylık süre kanun koyucu tarafından, toplantıya katılmayan kat maliklerine kararın kötü niyetli olarak tebliğ edilmemesi ya da dairesini sonradan almış olan kişilerin hukuka aykırılığa itirazda bulunması için getirilen bir mekanizmadır. 
Apartman ve Site Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

İptal Davası Nerede Açılır? 

Yukarıda detaylı olarak anlattığımız genel kurul karar iptal ya da işletme projesi iptal davası anagayrimenkulün bulunduğu yerin bağlı olduğu adliye biriminde açılmalıdır. Yetki olarak bu adliye yetkilidir. Görevli mahkeme ise yine 634 sayılı kanunun 33. maddesi gereği sulh hukuk mahkemesidir.


İçerik Merkezimizi Ziyaret Edin! 
Apartman Toplantı Tutanağı Örneği

Davayı Avukat Vekil İle Mi Açmalıyım? 

Kat malikleri her ne kadar kendi davasını adliyede ya da mobil imza/elektronik imzaları (e-imza) var ise e-Devlet veya direkt UYAP Vatandaş Portalı açabilseler de, hukukçu uzman bir avukat ile çalışmaları hem usul hem de mevzuat açısından faydalarına olacaktır. Usule aykırı olarak açılan ya da kesin sürelere uyulmadan hareket edilen davaların mahkemelerce reddedilebileceği, karşı tarafın avukatlık ücretleri ile yargılama giderlerinin ödenmek zorunda kalınacağı unutulmamalıdır. 


Olağan Genel Kurul Toplantısında Vekaletin Önemi  

Genel Kurul Kararı ya da İşletme Bütçesi İptal Edildi, Ne Yapmalıyım? 

Bu noktada yargılama sonucunda çıkan hüküm istinaf inceleme yoluna açık olacaktır. Eğer karşı taraf bu kanun yoluna başvurmazsa karar kesinleşecektir. Eğer hukuka aykırı alınmış bir genel kurul kararı ya da Kat Mülkiyeti Kanunu veya yönetim planına aykırı yapılmış bir işletme projesinin hükümleri mahkemece iptal edildiği takdirde, iptal olunan karar veya işletme projesi dava açan kat malikini zarara uğratmış ise bir sonraki aşama olarak yönetime tazminat ya da rücu davaları açılabilir.

Apartman ve Site Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır?  

Dava Öncesinde Arabuluculuğa Başvurmak Zorunlu Mu? 

KMK’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olarak düzenlenmiştir. Getirilen yeni düzenlemeden önce oluşan uyuşmazlıklar ile ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru mümkünken artık uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru dava şartı olarak getirilmiş olup zorunludur. Eğer arabuluculuk sürecine başvuru yapılmadan açılacak davalar usulden reddedilecektir. Aynı Resmi Gazete sayısında; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir.


Detaylar İçin: Sitelerde, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan ve Komşuluktan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk  

İlgili yazımız bilgilendirme amacıyla yazılmış olup herhangi hukuki bir yönlendirmede bulunmamaktadır. Lütfen dava açmadan önce bir avukat hukukçudan görüş alınız. 


Apsiyon’da Karar Tutanağı ve Hazirun Listesi Anında Hazır! 
Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir