Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Riskli Yapılarını Yıkanlara Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriliyor Mu?

Riskli Yapılarını Yıkanlara Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriliyor Mu?

Güncelleme: Bu yazımız aşağıdaki mevzuat çerçevesinde güncellenmiştir. Bu yazıdaki yukarıdaki linki bulunan videomuz ise Mart 2023 tarihli durumu ifade etmektedir. Değişecek güncellemeleri yine bu sayfadan takip edebilirsiniz.


6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7065), Cumhurbaşkanı Kararları Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.04.2023 Sayısı: 32162 Kabul Tarihi: 12.04.2023  
       
Bedel karşılığı yapılacak bir inşaat için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından kredi verilmektedir. 

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir?

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamındaki kredilerdir. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faiz desteği sağlanmakta olup faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Kimler Faydalanabilir? 

• Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri,
• Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilirler.

Faiz Desteği Nedir?

6306 sayılı Kanun kapsamında, yapısı riskli olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca faiz desteği verilmektedir. 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya iş yerini kendi imkanları ile yapmak ya da edinmek isteyenlerin, bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmektedir.

Riskli Yapı Raporu veya Performans Risk Analiz Raporu (Özel Rapor) Ne Anlama Gelmektedir?

Faiz Desteği Oranları Nedir? 

Kredi Türü

Faiz Desteği Oranı (Yıllık)

Faiz Desteği Oranı

(Yıllık)

Azami Anapara Ödemesiz Dönem (Yıl)

Azami Vade (Yıl)

Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı için Üst Limit

Güçlendirme Kredisi

600 Baz Puan

%6

2

10

320.000,00 TL

Konut Yapım – Kentsel Dönüşüm- Kredisi (İlk konut) (*)

840 Baz Puan

%8,4

2

10

1.250.000,00 TL

Konut Yapım -Kentsel Dönüşüm- Kredisi (İlk konuttan sonraki birden fazla konut) (*)

720 Baz Puan

%7,2

2

10

1.250.000,00 TL

Konut Edinme Kredisi

600 Baz Puan

%6

1

10

1.250.000,00 TL

İş Yeri Yapım Kredisi

480 Baz Puan

%4,8

2

7

800.000,00 TL

İş Yeri Edinme Kredisi

480 Baz Puan

%4,8

1

7

350.000,00 TL

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3.000.000 TL'yi geçemez.

Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000 TL’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000 TL olabilecektir.

 

(*) Detaylı destek oranları için aşağıdaki yazıyı inceleyiniz. 

 

Dikkat! Tablodaki oranlar faiz desteği oranlarını ifade etmekte olup, güncel kredi oranları için bankalara başvuru gerekmektedir.


Güncellemeler İçin İnceleme Önerisi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Web Sitesi Faiz Desteği Sayfası
 

Kentsel Dönüşüm Kredisinin Özellikleri Nelerdir?

Konut veya İş Yeri Riskli Yapı Olmalı veya Riskli Alanda Bulunmalı:  

• “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanmakta olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Konut (Mesken) Hak Sahipleri:  

Kat malikinin ilk dairesi için sağlanan faiz destek oranı standart konutlar için yıllık yüzde 8,4 olup, birden fazla daire için ise yıllık yüzde 7,2’dir. Hak sahibi birinci dairesi için o tarihteki banka kentsel dönüşüm kredisi oranından yıllık %8,4 indirilmesi sureti ile kredi kullanabilirken, diğer daireleri için kredi başvurusu yaptığı tarihteki banka kentsel dönüşüm kredisi faiz oranından yıllık %7,2 faiz indirimi ile kredi kullanabilecektir. 


• 2023 Nisan ayı için bir kat maliki / hak sahibine bir veya daha fazla dairesi için toplam 3 milyon Türk Lirasına kadar  bankanın uyguladığı güncel kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ile ve bu faiz oranının yukarıdaki tabloda belirtilen yıllık faiz destek oranı  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanmak sureti ile ilk konut için yıllık yüzde 8,4, birden fazla konutları için yıllık yüzde 7,2  faiz desteği ile 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli konut yapım kredisi (kentsel dönüşüm kredisi) verilmektedir.


• Meskenlerde bir hak sahibi, birden fazla konutu varsa her bir konutu için azami 1 milyon 250 bin TL olmak üzere en fazla 3 milyon TL tutarında faiz desteği sağlanan kredi tutarı kullanabilmekte ve eğer birden fazla dairesi var ise bu dairelerinde maksimum bu tutara kadar faiz desteğinden faydalanabilmektedir.

Konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen faiz desteği oranları standart konutlar için (ilk konut için yıllık %8,4, ikinci konut ve fazlası için yıllık %7,2) geçerli olup; 


B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %8,9, 
A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %9,4 oranında verilecektir. 

İş Yeri (Dükkan, Ofis, Ticarethane vs.) Hak Sahipleri:  

• Kentsel dönüşüm iş eri kredilerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanacak faiz desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık yüzde 4,8, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip iş yeri için yüzde 5,3, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip iş yeri için yüzde 5,8 oranındadır. İşyeri kentsel dönüşüm kredisi (konut yapım kredisi) 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl ödemeli 800 bin liraya kadar kullanılabilmektedir. Yine iş yerleri için 1 yıl geri ödemesiz 7 yıl ödemeli 350 bin lira yıllık yüzde 4,8 faiz desteği ile iş yeri edinme kredisi alınabilmektedir. 

Riskli Yapı Tahliye Edilmiş Olmalı:  

• Kentsel dönüşüm kredi desteğinden faydalanabilmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği lisanslı kuruluşlara “riskli yapı tespiti” yaptırmak ve neticesinde yıkım ve yeniden inşa için kat maliklerinin 2/3 arsa payı çoğunluğu kararı ile binanın tahliye edilmiş olması gerekmektedir.


• Riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren en geç 3 (üç) yıl içinde, bankalara faiz destekli için başvuru yapılabilecektir.


• Bir binadaki tüm daireler farklı kat maliklerine ait ise tüm daire ve dükkanlar (iş yerleri) kentsel dönüşüm kredi paketinden faydalanabilecektir.


• Faizsiz kredi almak istemeyenler için kar payı kredi başvuru mümkündür. En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri de yararlanabilecektir.
 Binamızın Depreme Dayanıklı Olduğuna Nasıl Karar Verebiliriz? 

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Güçlendirme Kararı Alınmış İse Kredi Almak Mümkün Mü? 

Riskli yapı tespiti kesinleşmiş ise ve kat malikleri güçlendirme kararı almış iseler; güçlendirme için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilmektedir. 2023 Mart ayı için bir kat maliki / hak sahibine 320 bin Türk Lirası’na kadar yüzde 1,49 faiz oranı ile ve bu faiz oranının yüzde 0,50'si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık) tarafından karşılanmak sureti ile konutlar veya iş yerleri için % 0,99 faizle güçlendirme kredisi verilmektedir. Konutlar için vade süresi 10 yıl, işyerleri için 7 yıldır. Faiz güçlendirme desteği bakanlığın anlaşma yaptığı bankalardan kullanılması kaydı ile devlet tarafından karşılanmaktadır. Riskli yapı tespiti kesinleşmemiş ise faiz güçlendirme desteği söz konusu değildir.

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Kira ve Taşınma Yardımı Detayları

Faiz Desteğine İlişkin Esaslar Nelerdir? 

• Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.
• Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.
• Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.
• Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir.
• Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir. Faiz destekli krediler, Bakanlıkça onaylandıkları ilgili tarihte geçerli olan Bakanlar Kurulu Kararı veya Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerine tabidir. 
• Faiz desteği verilebilmesi için tahliye/yıkım tarihinden itibaren üç yıl içinde Bankaya başvurulmuş olması gerekir.
• Bu karar kapsamında Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren iki yıldır.

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Kat Malikleri Kentsel Dönüşüme Karar Verdiler! Evimi / İş Yerimi Tahliye Etmem Gerekiyor Kira Yardımı Dışında Başka Haklarım Yok Mu? 

Faiz Desteğinin Geri Ödemesi Nasıl Yapılır? 

• Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, Bakanlıkça belirlenerek hesaptan gerçekleştirilir.

• Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.
• Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.
• Kentsel dönüşüm konut kredisi kullanacak hak sahipleri ödemelerini eşit taksitli veya 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.Yaşadığımız, Çalıştığımız Yapılar Depreme Dayanıklı Mı? Türkiye’de Deprem Gerçeği

Faiz Destekli Kredi İçin Başvurulacak Bankalar Hangileridir? 

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilerde sağlanacak faiz desteğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile protokol imzalayan Banka listesi aşağıdadır. Başvuruların banka şubelerine yapılması gerekmektedir.


- Akbank T.A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Alternatif Bank A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- ING Bank A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
- Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
- Yapı Kredi Bankası A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir