Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Kiracılar, Kira ve Taşınma Yardımı Alabilir Mi?

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Kiracılar, Kira ve Taşınma Yardımı Alabilir Mi?

Riskli yapı tespiti kesinleşmiş ve kat malikleri binanın yıkımı ve yeniden yapılmasına karar vermişseler; her bir bağımsız bölüm için maliklere 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira yardımı yapılırken kiracılar da iki aylık kira desteğinden faydalanabiliyorlar.  

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Kira Yardımı Var Mı? 

Riskli yapı tespiti kesinleşmiş ve kat malikleri binanın yıkımı ve yeniden yapılmasına karar vermiş iseler; her bir bağımsız bölüm için maliklere 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira yardımı yapılmaktadır. Kira yardımı alabilmek için mevcut adresten taşınılmış olması ve en geç binanın yıkılması tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurmuş olmak gereklidir. Kiracılara da kira yardımı yapılmaktadır. Ancak kat malikleri güçlendirme kararı vermiş iseler kira yardımı söz konusu değildir. 

Riskli Yapı Raporu veya Performans Risk Analiz Raporu (Özel Rapor) Ne Anlama Gelmektedir?

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Mülk Sahipleri ve Kiracılar Ne Oranda Kira Yardımı Alabiliyorlar? 

Konut/iş yerinde kiracı olarak ikamet edenler, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenmektedir.

 
Riskli Yapı Tespiti Sonrası Neden Kiradaki Evimi Tahliye Etmem Gerekiyor?
01 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olan kira yardım oranları aşağıdaki gibidir.


2023 YILI İL BAZLI KİRA YARDIMI TUTARLARI

 

HAK SAHİPLİĞİ (Kira Bedeli - TL)

 

Malik (Aylık)

Kiracı (Defaten)

Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten)

İstanbul

₺3.500,00

₺7.000,00

₺17.500,00

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir

₺3.000,00

₺6.000,00

₺15.000,00

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

₺2.500,00

₺5.000,00

₺12.500,00

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin,Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat,Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak

₺2.000,00

₺4.000,00

₺10.000,00


Maliklere Yapılan Kira Yardımları Kaç Lira? 

2023 yılı nisan ayından itibaren maliklere yapılacak aylık kira yardımı İstanbul'da 3 bin 500 lira, Anadolu'da büyük illerde Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 lira, kalan diğer illerde 2 bin liradır.

Riskli Yapılarını Yıkanlara Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriliyor Mu?
Binamızın Depreme Dayanıklı Olduğuna Nasıl Karar Verebiliriz?

Maliklere (Mülk Sahiplerine) Yapılan Kira Yardımları Kaç Lira?

2023 yılı nisan ayından itibaren kiracılara yapılacak kira yardımı; maliklere yapılan aylık kira yardımı tutarı esas alınarak (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenir. Bu tutar İstanbul'da 7 bin lira, Anadolu'da büyük illerde Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 6 bin lira, diğer büyükşehirlerde 5 bin lira, kalan diğer illerde 4 bin liradır.


Güncellemeler İçin İnceleme Önerisi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Web Sitesi Kira Yardımı Miktarı Sayfası
 

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Kat Malikleri Kentsel Dönüşüme Karar Verdiler! Evimi / İş Yerimi Tahliye Etmem Gerekiyor Kira Yardımı Dışında Başka Haklarım Yok Mu? 

Kira Yardımı Nedir?

6306 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile Uygulama Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca riskli yapı tespiti yapılan yapıların hak sahiplerine (malik, kiracı, ayni hak sahibi) Bakanlıkça Kira Yardımı Kılavuzu ile belirlenen şartları sağlamaları halinde 18 ay boyunca kira yardımı yapılabilir. Bakanlığın 01/12/2014 tarih ve 9451 sayılı oluru ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kira yardımı başvuruları ve işlemleri ilçe belediyelerine devredilmiş olup, başvurular Kira Yardımı Kılavuzu’nda belirtilen evraklar ile riskli yapının bulunduğu ilçe belediyesine yapılmalıdır.

Kira Yardımından Hariç Taşınma Yardımı Mı Var?

Normal koşullarda kentsel dönüşüm sebebi ile yıkılan yapılarda kira yardımından hariç taşınma yardımı söz konusu değildir. Ancak 6306 sayılı Kanun'un 6/a. Maddesinin 3 numaralı bendi ile Uygulama Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca “yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın bakanlıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir. Uygulama yapılacak alanın sınırları uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.” 


“Yapılacak uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilir.” demektedir. Dolayısı ile 6306 sayılı Kanun'un 6/a. maddesine göre yürütülen uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine belirlenen aylık kira bedelinin üç katı kadar defaten taşınma yardımı yapılabilir. Doğal olarak deprem gibi doğal afetlerde yapılan uygulamalarda kiracılara taşınma yardımı söz konusu olabilmektedir. 


İnceleme Önerisi: Kat Maliki, Kiracı ve Sınırlı Hak Sahipleri İçin Kira Yardımı Kılavuzu

Kira Yardımı Yapılan Kiracıların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Riskli yapıda kiracı ikamet ediyor ise riskli yapının tahliye edildiğine dair ilgili belediyeden alınacak yazı istenilmektedir. Daha evvel kira yardımından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak faydalanan biri daha sonra riskli olarak tespit edilen yapısından dolayı malik olarak kira yardımı için başvuruda bulunabilir. Böyle bir durumda, daha evvel kiracı olarak alınan iki aylık kira bedeli karşılığında (2) ay, sınırlı ayni hak sahibi olarak alınan beş aylık kira bedeli karşılığında ise (5) ay, malik olarak alacağı (18) aylık kira yardımı süresinden düşülür. Riskli yapıda ikamet eden kiracının veya sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümden dolayı kira yardımı için başvurması durumunda, şartların sağlanması halinde hem malik ve hem de riskli yapıda ikamet eden kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kira yardımından faydalanabilecektir. 


Bir kiracının kira yardımından faydalanması halinde 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar” uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmaması, aksi durumun tespit edilmesi halinde ödenen tutarı Genel hükümlere (Borçlar Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun) göre faiziyle geri ödemesi gerekmektedir. 

Yaşadığımız, Çalıştığımız Yapılar Depreme Dayanıklı Mı?
 
Türkiye’de Deprem Gerçeği

Kiracıların Kira Yardımı Alabilme Şartları Nelerdir? 

Kiracıların kira yardımı alabilmeleri için riskli yapı tespiti yapılmış ve yıkılmak üzere tahliye edilmesi beklenen binadaki bağımsız bölümde en az bir yıldır kiracı olmaları, mevcut adresten taşınılmış olması ve en geç binanın yıkılması tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurmuş olmaları gereklidir. Konut kiracıları kadar iş yeri kiracıları da kira desteğinden faydalanabilmektedir.


Kira Yardımı Başvuru Linkleri: Kira Yardımı Başvurusu
6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu Ekranı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-Başvuru Ekranı 
(Bu hizmete başvurabilmeniz için e-imza gerekmektedir.)

Konut Kiracıları Kira Yardımı Başvurusunu Nasıl Yapacaklar?

Riskli yapıda ikamet eden konut (mesken) kiracıları, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapmaktadırlar.


a) Başvuru dilekçesi (örnekleri aşağıdaki linklerde veya 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu linkinden ulaşılan ekranda https://ebasvuru.csb.gov.tr/ linkindedir.)
b) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu,
c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,
d) Kiracıya/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesap cüzdanı fotokopisi.

Riskli Yapıda ve Kentsel Dönüşümde Kiracıların Hakları Nelerdir?

İş Yeri Kiracıları Kira Yardımı Başvurusunu Nasıl Yapacaklar?

Riskli yapıda ikamet eden işyeri (dükkan, mağaza, ticarethane) kiracıları, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapmaktadırlar.
a) Başvuru dilekçesi (örnekleri aşağıdaki linklerde veya 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu linkinden ulaşılan ekranda https://ebasvuru.csb.gov.tr/ linkindedir.)
b) Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,
c) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi (*) üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini Gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı 

(Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.),

ç) İş yeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi (*) ne girilmiş olması,
e) Gerçek/Tüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi,
istenecektir. 


Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmış ise, gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası ve IBAN’ın, başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN’ın uyumlu olmasına dikkat edilecektir.
A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi (*) 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin takip edildiği elektronik yazılım sistemidir.


Riskli Yapılarını Yıkanlara Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriliyor Mu?

Kamu Lojmanlarında İkamet Eden Kiracılar Kira Yardımı Başvurusunu Nasıl Yapacaklar?

Riskli kamu lojmanlarında ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapmaktadırlar.


a) Başvuru dilekçesi (örnekleri aşağıdaki linklerde veya 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu linkinden ulaşılan ekranda https://ebasvuru.csb.gov.tr/ linkindedir.)
b) Lojmanda ikamet eden kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi (*) üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, (Lojmanda ikamet eden hak sahiplerinin Adres Bilgileri Raporu ibraz edememesi durumunda riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte ikamet ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan alınan lojman tahsis belgesi ve tahliye yazısı ile de ikamet şartı sağlanmış olacaktır.
c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi’ne girilmiş olması,
d) Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. Vadesiz TL hesap
cüzdanı fotokopisi. 


İnceleme Önerisi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bina Tespiti Projesi Bina İnceleme Başvuru Sayfası

Kiracıyım, E-İmzam Yok! Başvuramayacak Mıyım? 

Riskli yapıda kiracı ikamet ediyor / iş yeri bulunuyor, kira desteğinden yararlanmak istiyor, ancak e-imzası yok ise anlaşmalı bankalara başvurabilir. 


Anlaşmalı Bankalara Başvuran Kiracıların Hangi Belgelere İhtiyacı Vardır?

Riskli yapıda kiracı ikamet ediyor / iş yeri bulunuyor ve kira desteğinden yararlanmak isterse anlaşmalı bankalara yanlarında aşağıdaki belgeler ile başvurmalıdır. 


- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
- Kiracısı olunan riskli binada bulunan konut veya işyeri bağımsız bölüme ait olan, riskli yapı onay tarihinden önceki son 3 aya ait fatura (elektrik, su, doğal gaz, telekom) faturalardan herhangi birisi 
- Kiracının riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu (Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği), riskli yapının tahliye edildiğine dair ilgili belediyesinden alınacak yazı
- Riskli bina tespit raporu inceleme formu
- Yıkılan yapılar formu
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi
- Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

Kira Yardımı Dilekçesi Örnekleri

6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Dilekçelerini İndirmek İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız.


Hak Sahibi Olanlar İçin Kira Yardımı Dilekçesi Örneği (Konut ve İş Yeri Mülk Sahipleri)
Konutta Kiracı Olanlar İçin Örnek Kira Yardımı Dilekçesi
İş Yerinde Kiracı Olanlar İçin Örnek Kira Yardımı Dilekçesi
 

Yöneticinin En Zor Görevi: Yıkılan ve Ağır Hasar Alan Apartman / Sitenin Bildirimi

Güçlendirme Kararı Alınması Durumunda Kiracılar Kira Yardımı Başvurusu Yapabilirler Mi? 

Riskli yapı tespitine karar verilmesi neticesinde kat malikleri binanın yıkılması ve yeniden yapılması yerine bina güçlendirme kararı vermiş iseler mülk sahiplerinde olduğu gibi kiracılara da kira yardımı yapılmamaktadır.


İnceleme Önerisi: Kat Maliki, Kiracı ve Sınırlı Hak Sahipleri İçin Kira Yardımı Kılavuzu
İnceleme Önerisi: 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği


Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir