Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Profesyonel Apartman, Site Yöneticilerinin ve Yönetim Şirketlerinin Bilmesi Gereken Temel Konular Nelerdir?

Konut arzının hız kesmeden devam etmesi ile beraber profesyonel apartman, site yöneticilerine ve yönetim şirketlerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu talebi gören girişimciler de gerek eğitimler alarak gerekse yetkin kişilerle iş birliği yaparak tesis yönetim işletmeleri kurmaktadır. Bu yazımızda özellikle yeni başlayan profesyonel apartman ve site yöneticiliği yapan gerçek ve tüzel kişilerin apartman ve site yönetimleri ile birlikte çalışırken göz önüne almaları gereken hususları kaleme aldık.


Profesyonel Apartman, Site Yöneticisi Olabilmek için Gereken Şartlar Nelerdir?

Profesyonel apartman ve site yöneticiliği küçümsenecek bir faaliyet kolu değildir. Bu nedenle bu faaliyet koluna yakın bölümleri (emlak ve emlak yönetimi, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi gibi) tamamlamak her zaman için avantajlı olacaktır. Diğer yandan söz konusu faaliyet o kadar çok yönlü bir meslek haline gelmiştir ki eksik kalan hususlarda eğitimler almak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu açıdan pek çok üniversite çatısı altında sertifika programlarından (apartman ve site yöneticiliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi) yararlanmak mümkündür.


Video İzleme Önerisi: Site Yöneticiliği Eğitimi Başlıyor!

Eğitim Önerisi: E-Devlet Onaylı Yeditepe Üniversitesi İşbirliği ile Düzenlenen Apsiyon Site Yöneticiliği Eğitimi 


Diğer yandan ne Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ne de başka bir kanunda apartman ya da site yöneticisi olmak için belli bir eğitim koşulu aranmamıştır. Genel hukuk kaideleri çerçevesinde fiil ehliyetine sahip herkesin kural itibariyle yöneticilik yapması kâğıt üstünde mümkündür. Ne var ki uygulama bu yönde değildir. Muhasebeden iş hukukuna, iş sağlığı ve güvenliğinden temel yönetim bilgisine kadar birikim ve tecrübe gerektirmekte olduğundan, alanında uzman kişilerin tercih edilmesi kaçınılmazdır. Bir hususu daha vurgulamak gerekir. Bu mesleğin de yasalar içinde belirli şartlara bağlanması, asgari eğitim seviyesi aranması kısa vadede olmasa bile orta vadede beklenmektedir.


Apartman ve Site Yöneticisi Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özellikle bir apartman ya da site ile yöneticilik yapmak üzere sözleşme imzalarken, kanunlara uygun sözleşmeler yapmak ve özellikle Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olacak sözleşmelerin oluşmasını temin etmek çok önemlidir. Diğer yandan sözleşmelerin imzalanması aşamasında ortaya çıkacak mali yükümlülüklerin (damga vergisi gibi) hesaplanması ve zamanında ödenmesine dikkat edilmelidir.


Yönetimlerin kat malikleri arasından seçilen kişi ya da kişilerle birlikte mi yürütüleceği, operasyonel işlemlerin kim ya da kimler tarafından gerçekleşeceği, imza aşamalarında kimlerin yetkili olacağı gibi hususlara dikkat edilmesi, yürütülecek hizmetlerin aksamaması ve etkin yapılabilmesi için önemlidir.


Video İzleme Önerisi: Apartman Yönetici Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Okuma Önerisi: Yönetici Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?


Apartman ve Site Yöneticisi Seçildikten Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Profesyonel apartman ve site yöneticiliği yapan gerçek ve tüzel kişilerin unutmaması gereken ilk konu, yönetimi aldıkları apartman ve sitelerin ticari bir amacı olmadığıdır. Dolayısıyla vekil konumunda hareket edildiğinden yatırım amaçlı işlemler yapılması, ticari faaliyetlere girişilmesi ve hatta aidatların çeşitli yatırım araçlarında kullanılmaya çalışılması sizlerden beklenen durumlar değildir. Bu tip akçeli işlemlerin ancak bütün kat maliklerinin oybirliğine dayalı kararlar ile yapılması mümkündür.


Zaman zaman aidatları çeşitli finansal araçlarda kullanmaya ya da kendi kendine kiralama vb. sözleşmeler yapmaya çalışan yöneticilerle karşılaşılmaktadır. Oysa sizden beklenen temel görevler ortak alanların doğru kullanılmasını sağlamak, gereken her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve personelin doğru yönetilmesi ile aksatılmadan hizmetlerin yerine getirilmesini temin etmektir. Elbette tüm bunların gerçekleşebilmesi için de düzenli aidat toplanabilmesi ve kanuni usul ve esaslar içinde hareket edilmesi de en doğal beklentidir.


Son olarak profesyonel apartman ve site yöneticiliği yapan gerçek ve tüzel kişiler yaptıkları hizmetler karşılığı fatura/makbuz vb. zorunlu tutulan belgeleri düzenli olarak tanzim etmesi gerektiği de akıldan çıkarılmamalıdır. Kayıt dışı çalışmak profesyonel apartman ve site yönetimine uygun düşmeyeceği gibi, ciddi prestij kayıpları yaşanmasına da sebep olabilir.


Okuma Önerisi: Site Yöneticilerinin Mutlaka Bilmesi Gereken 4 Konu

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir