Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Apsiyon Yeşil'in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın dokuzuncusu olan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ilkesini ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedeflerinin dokuzuncusu herkes için dayanıklı altyapıların hayata geçirilmesini ve sürdürülebilir sanayileşmeyi hedefliyor.Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Dayanıklı Altyapı Neden Önemli?

Artan nüfus nedeniyle her gün daha fazla enerjiye, suya ve gıdaya ihtiyaç duyuyoruz. Daha fazla bina, daha kalabalık şehirler, peki ya altyapı? Günden güne artan nüfus ve bununla paralel ilerleyen yapılaşmaya baktığımızda tüm dünyada modern ve dayanıklı altyapı bugün bir gereklilik. Bu yapıların sürdürülebilir altyapı unsurları ile desteklenmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılması, atık azaltma çalışmalarının yapılması gibi daha birçok konuya gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Dünyadaki her insanın geleceği ve yaşam kalitesi için:


• Üretim desteklenmeli
• Daha fazla istihdam yaratılmalı
• Dayanıklı altyapılar tesis edilmeli
• Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme desteklenmeli
• Yeni yaklaşımlar benimsenmeli ve güçlendirilmeli

Altyapısı yetersiz olan şehirlerin, iklim değişiklikleri ya da çeşitli doğa olayları karşısında savunmasız kaldığını biliyorduk. Yakın zaman önce yaşadığımız deprem felaketiyle durumun boyutları çok acı bir dersle hatırlamış olduk. Türkiye olarak doğanın dönüşümünü ağır ve yıkıcı etkilerle yaşadık. Yolların, iletişim ağlarının, elektriğin, su ve kanalizasyon şebekesinin hayatımızdaki önemini hep birlikte gördük. Görmeye devam ediyoruz. İşte bu nedenlerle dayanıklı altyapılar, şehirlerimiz için tahmin ettiğimizden daha ciddi bir konumda. Konunun diğer bileşeni kalkınma. Sanayileşmenin artması daha fazla istihdam ve ekonomik gelişim anlamına gelir. Sanayileşmede yaşanacak olumlu gelişmeler, yaşam kalitesini pozitif yönde etkiler. Burada yapılması gereken, sanayileşmeyi doğanın haklarını gözeterek gerçekleştirmek. Çünkü doğa ile uyum içinde ilerleyen sanayileşme orta ve uzun vadede çevre ve toplum üzerinde olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlar arası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması
9.1.1. Her mevsim geçit veren yolların 2 km yakınında yaşayan kırsal nüfusun oranı
9.1.2. Ulaşım modlarına göre yolcu ve yük hacmi
9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması
9.2.1. Kişi başına ve GSYH'nin bir oranı olarak imalat sanayi katma değeri
9.2.2. Toplam istihdamın bir oranı olarak imalat sanayi istihdamı
9.3. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması
9.3.1. Toplam sanayi katma değeri içinde küçük ölçekli sanayilerin oranı
9.3.2. Bir kredi borcu olan ya da kredi limiti bulunan küçük ölçekli sanayilerin oranı
9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi
9.4.1. Katma değer birim başına CO2 emisyonu
9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi
9.5.1. GSYH'nın bir oranı olarak araştırma ve geliştirme harcamalarının oranı
9.5.2. Bir milyon yerleşimci başına düşen araştırmacı sayısı (tam zamanlı eş değer)
9.a. Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelere ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine genişletilmiş finansal, teknolojik ve teknik destek verilmesi yoluyla gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı geliştirmenin kolaylaştırılması
9.a.1. Altyapıya toplam uluslararası resmi destek (resmi kalkınma yardımlarına ilave olarak diğer resmi yardım akışları)
9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi
9.b.1. Toplam katma değer içindeki orta ve yüksek teknolojili katma değer üreten sanayi sektörlerinin oranı
9.c. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi
9.c.1. Teknoloji türüne göre bir mobil şebeke tarafından kapsanan nüfus oranı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Erişilebilir ve Temiz Enerji

İşletmeler, Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Neler Yapabilir?

• Enerji verimliliği sağlayabilir.
• Ar-Ge çalışmaları yürütülebilir.
• Verimli yönetim politikaları yürütebilir.
• Yenilikler ve teknolojik ilerleme için adımlar atılabilir.
• Devamlılığı olan ve katma değeri olana projeler geliştirilebilir.
• Bilgi ve iletişim ağları sürdürülebilir bir altyapı ile yönetilebilir.
• Eğitim ve sağlık kurumlarının altyapısı için projeler geliştirilebilir.
• Tüm üretim süreçlerini dayanıklı bir altyapı üzerine kurgulayabilir.
• Ulaşım, su ve atık hizmetleri verimlilik esası gözetilerek yürütülebilir.
• Yerel sanayinin gelişimine yatırım yapılabilir, bu kapsamda iş birlikleri geliştirilebilir.
• Mevcut altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek için projeler geliştirilebilir ve iş birlikleri gerçekleştirilebilir.
• Farklı disiplinlerde ve uzmanlık alanlarındaki şirketlerle ya da devletle iş birliğine dayalı politikalar yürütülebilir.


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/sanayi-yenilikcilik-ve-altyapi/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir