Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Apsiyon Blog’a taşıdığımız 17 Küresel Amaç’ın yedincisi Erişilebilir ve Temiz Enerji. Apsiyon Yeşil’in bu yazısında işte bu başlığı ele alacağız. Karbondioksit ve metan gibi sera gazı emisyonlarının salınımına yol açmayan enerji türleri temiz enerji olarak tanımlanır. Bu tür enerjiler çevreye zararlı etkileri olmayan kaynaklardan elde edilir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, biokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve hidroelektrik enerjisi temiz enerji türleridir.


Peki, temiz enerjinin insanlarla ilişkisi nerede başlar? Bildiğiniz gibi her insanın gıda, barınma gibi temel ihtiyaçları bulunur. Birçoğumuz yeterince farkında olmasak da enerji de temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Çünkü enerjiye ulaşamazsak temel ihtiyaçlarımıza da ulaşamayız. Suya ulaşamayız, gıdalarımızı doğru şekilde muhafaza edemeyiz, çalışamayız ve sağlık hizmeti alamayız. Bu, daha birçok olumsuzluğu beraberinde getirebilir. İşte tam da bu nedenle temiz enerjiye erişim her birimizi yakından ilgilendiriyor. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Temiz Su ve Sanitasyon

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Birleşmiş Milletler Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarından yedi numaralı amacı olan Erişilebilir ve Temiz Enerji; herkesin sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimiyle ilgili şu maddeleri içeriyor.


7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması
7.1.1. Elektriğe erişebilen nüfusun oranı
7.1.2. Isıtma, aydınlatma ve yemek yapmada temiz yakıt ve teknoloji kullanan nüfus oranı
7.2. 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması
7.2.1. Toplam nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payı
7.3. 2030’a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına çıkarılması
7.3.1. Ekonominin Enerji Yoğunluğu
7.a. 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi
7.a.1. 2020 itibariyle 100 milyar dolarlık ödenebilir taahhüt doğrultusunda (gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerce üstlenilen) her yıl için seferber edilen ABD doları miktarı
7.b. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunabilmek için altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi
7.b.1. Sürdürülebilir kalkınma hizmetlerine teknoloji transferi ve altyapıya finansman aktarımı şeklinde yapılan doğrudan yabancı yatırımların ve GSYH'nın yüzdesi olarak enerji verimliliğindeki yatırımlar

Bu yazı vesilesiyle artık daha iyi biliyoruz ki enerji; çalışma hayatı, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ve iletişim konularıyla doğrudan ilgili. Enerjiye erişimde yaşanan sorunlar, bir ülkenin kalkınmasında ve o ülke vatandaşlarının istihdamının önünde engel teşkil ediyor. Bugün, tamamen fosil yakıtlarla sürdürülen küresel ekonomi; hem sera gazı emisyonlarının artmasına neden oluyor hem de küresel ölçekte iklim krizini tetikliyor. Her geçen gün tükenen ve bununla birlikte günden güne daha fazla maliyet yaratan fosil enerji kaynakları, sağlığımızı ve ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Temiz enerji ise; tükenmez ve gelecek nesillere aktarılabilir. Bu nedenle ülke olarak yenilebilir enerji alanına yatırım yapmalı ve enerji verimliliğini dikkate almalıyız. Ekonomik ve sosyal avantajlarının yanı sıra temiz enerji; iklim değişikliği ile mücadelenin en etkin yollarından. Temiz enerji aynı zamanda verimlilik sağladığından ülkelerin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltır. Yeni iş alanlarının açılmasına ve istihdama katkı sağlar. Aynı zamanda doğal yaşamın korunmasına, sürdürülmesine ve yenilenemeyen kaynakların varlığını sürdürebilmesine katkıda bulunur.


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/erisilebilir-ve-temiz-enerji/


Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir