Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Apsiyon Yeşil'in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın sekizincisi olan İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ilkesini ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedeflerinin sekizincisi tüm dünya üzerindeki bireyler için istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekliyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki iş gücüne katılan genç nüfusa istihdam sağlayabilmek için yer yıl 30 milyon yeni iş yaratılması gerekiyor. Bu, yaratılmadığı takdirde yoksulluk bir tehdit olmaya başlıyor. Yoksulluğun önlenmesi ise yalnızca istikrarlı istihdam ile mümkün görünüyor.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Neden Önemli?

İyi yaşama, düzenli ve yaşam şartlarını karşılayacak çalışma koşulları ile mümkün olabilir. Bugün 2 milyarın üzerindeki insan yoksulluk sınırının altında gelir elde ediyor. Dünya üzerinden milyonlarca işsiz. Bu işsizlerin büyük kısmı ise ne yazık ki gençlerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre; küresel istihdam piyasasına 2016-2030 yılları arasında yeni girecekler için ilave 470 milyon kişi işe ihtiyaç bulunuyor. Bu da her yıl 30 milyon yeni iş imkanı yaratılması gerektiği anlamına geliyor. İnsanların çalışması ve üretken olması ülkenin kalkınmasına katkıda bulunur. Toplumunu refahına ve psikolojisine olumlu yansır. Üretken istihdam, küreselleşme ve yoksullukla mücadele için önemlidir. Herkesin hayata katıldığı, ürettiği, eşit şartlarda ve adil ücretlere çalıştığı bir zemindir sağlıklı olan. Bunun yanı sıra tüm çalışanlar için iş yeri güvenliği, daha fazla kişisel gelişim ve sosyal entegrasyon imkanı ve yine her çalışanın aileleri için de sosyal koruma sağlanabilmelidir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Yoksulluğa Son

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

8.1. Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme olmasının sağlanması
8.1.1. Kişi başına düşen reel GSYH yıllık büyüme hızı
8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi
8.2.1. Çalışan kişi başına reel GSYH yıllık büyüme hızı
8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi
8.3.1. Cinsiyete göre tarım dışı sektörde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayanların istihdamının oranı
8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi
8.4.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi
8.4.2. Yurtiçi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi
8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dahil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi
8.5.1. Meslek, yaş ve engelli kişilere göre, kadın ve erkek çalışanların, saatlik ortalama kazançları
8.5.2. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre işsizlik oranı
8.6. 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması
8.6.1. İstihdamda, eğitim ve öğretim sisteminde yer almayan gençlerin oranı (15-24 yaş)
8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi
8.7.1. Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 yaş arası çalışan çocukların sayısı ve oranı
8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi
8.8.1. Cinsiyet ve göçmen durumuna göre, ölümcül ve ölümcül olmayan iş kazalarının sıklık oranları
8.8.2. Cinsiyet ve göçmenlik statüsüne göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata dayalı olarak çalışma hakları mevzuatının uyumlulaştırılmasındaki artış (dernek ve toplu pazarlık özgürlüğü)
8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması
8.9.1. Turizmin toplam GSYH ve büyüme hızının bir oranı olarak GSYH'ya etkisi
8.9.2. Cinsiyete göre, toplam istihdamın ve istihdam büyüme hızının bir oranı olarak turizm sektörlerindeki iş sayısı
8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi
8.10.1. 100.000 yetişkin başına ticari banka şube ve bankamatik (ATM) sayısı
8.10.2. Bir bankada, başka finans kurumunda ya da bir mobil-para-servis sağlayıcısı olan (15 yaş ve üzeri) yetişkinlerin oranı
8.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için, En Az Gelişmiş Ülkelere Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Edilmiş Çerçeve Dayanışma Fonu aracılığıyla ticaret yardımı sağlanmasının artırılması
8.a.1. Ticari taahhütler ve ödemeler için yardım
8.b. 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirilmesi ve uygulamaya konması ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Küresel İstihdam Paktı’nın uygulanması
8.b.1. Ulusal bütçelerin ve GSYH'nın bir oranı olarak sosyal koruma ve istihdam programlarına yapılan toplam kamu harcamaları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Açlığa Son

Neler Yapabiliriz?

• Dinamik, sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli ekonomiler inşa etmek için çalışabiliriz.
• Gençlerin istihdamını teşvik edebiliriz.
• Kız çocuklarının ve kadınların istihdam konusunda erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlayabiliriz.
• Özellikle gençlere, istihdam piyasasının taleplerine uygun beceriler kazandırabiliriz.
• Kadınların ekonomik olarak daha güçlü olmalarına destek olabiliriz. 
• Cinsiyetleri ve gelir seviyeleri nedeniyle ayrıştırmadan istihdam edebiliriz.
• İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlayabiliriz.
• Tam ve üretken istihdam sağlayabiliriz.
• Yoksulluk sınırındaki insanların koşullarını iyileştirebiliriz.
• Herkes için insan onuruna uygun iş imkanları yaratabiliriz.


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/insana-yakisir-is-ve-ekonomik-buyume/


Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir