Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İklim Eylemi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İklim Eylemi

Apsiyon Blog’un bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın on üçüncüsü olan İklim Eylemi’ni ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in on üç numaralı amacı hepimizi, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için acilen eyleme davet ediyor. Çünkü, iklim değişikliğinin nedeni ne yazık ki insan faaliyetleri. Peki, bu durum yalnızca tek yönlü mü ilerliyor, yani sadece insanlar mı dünyaya zarar veriyor? İklim değişikliğinin bizim hayatımızı etkilemediğini söyleyebilir miyiz? Elbette hayır. İklim değişikliği, hepimizin hayatını etkiliyor. Bundan en çok zarar görenlerse korunmaya en fazla muhtaç olan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluyor. Acil eylem çağrısının gereklerini yerine getirmediğimiz takdirde, orta ve uzun vadede bizi kıtlık, su sorunu ve toplumsal sorunlar bekliyor.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sorumlu Üretim ve Tüketim

İklim Değişikliği ile Mücadelede Neler Yapabiliriz?

Elbette iklim değişikliğini tam anlamıyla önlemek mümkün değil ancak etkilerini azaltmak için yapabileceklerimiz hala var. Bu sorunu çözmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Ulusal ve uluslararası ölçekte adımlar atmalıyız. 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması, uluslararası ölçekte iklim değişikliği ile mücadele etmeyi hedefleyen güzel bir örnekti.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Paris Anlaşması

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için imzalandı. 2016 yılında yürürlüğe giren anlaşma, 191 ülke tarafından imzalandı. Buna göre, taraf olan her ülkenin küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirlemesi, planlaması ve düzenli olarak raporlaması gerekiyor. 2030 yılına kadar ülke bazında karbon salınımının yüzde 50 oranında azaltılması, 2050 yılına gelindiğinde ise bu oranın sıfır olması bekleniyor.

Hava Kirliliği Nedir, Nasıl Önlenir?

Enerji Verimliliği İçin Neler Yapabiliriz?

İklim Eylemi

13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi
13.1.1. Ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma stratejileri olan ülkelerin sayısı
13.1.2. 100 000 kişi başına afetlerden etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı
13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi
13.2.1. Gıda üretimini tehdit etmeyen bir şekilde düşük sera gazı emisyonu geliştirme ve iklim direncini geliştirmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum yeteneğini arttıran entegre bir politika/strateji/planın operasyonelleştirilmesi ya da kurulmasını tebliğ eden ülkelerin sayısı (ulusal bir uyum planı, ulusal belirlenen katkı, ulusal iletişim, iki yıllık güncelleme raporu veya diğerlerini içeren)
13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
13.3.1. Birincil, ikincil ve üçüncül öğretim programlarına (iklim değişikliği hakkında) hafifletme, uyum, etki azaltma ve erken uyarı entegre etmiş ülkelerin sayısı
13.3.2. Kalkınma eylemleri, teknoloji transferi, azaltma, uyum (iklim değişikliği hakkında) uygulamak için kurumsal, sistemik ve bireysel kapasite geliştirmenin güçlendirilmesini tebliğ eden ülkelerin sayısı
13.a Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için 2020’ye kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi
13.a.1. 2020 itibariyle 100 milyar dolarlık ödenebilir taahhüt doğrultusunda (gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerce üstlenilen) her yıl için seferber edilen ABD doları miktarı
13.b Kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış gruplara odaklanarak en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi
13.b.1. Kadınlara, gençlere, yerel ve dışlanmış topluluklara odaklanmayı içeren iklim değişikliğiyle ilişkili etkili yönetim ve planlama kapasitelerinin yükseltilmesi mekanizmaları için finans, teknoloji ve kapasite geliştirmeyi kapsayan özel destek ve bir miktar destek alan en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin sayısı


Şüphesiz ki bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için tüm dünya birlikte hareket etmeliyiz. İklim krizinden kaynaklanan kıtlık, su sorunu ya da toplumsal sorunlarla karşılaşmadan üzerimize düşen sorumlulukları hem bireysel hem de toplumsal olarak yerine getirmeliyiz.


Geleceği korumak birlikte mümkün!


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/iklim-eylemi/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir