Kalite Politikası

Kalite Politikası

Apsiyon A.Ş.'nin tüm iş süreçlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulamaktayız.

Türkiye’de SaaS (Software as a Service) yazılımın öncüsü olan Apsiyon A.Ş., farklı amaç ve ölçekteki çok üyeli yaşam alanlarının yöneticileri ve üyeleri için sağladığı, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, en üst seviyede güvenlikli ürün ve hizmetleri, ileri ve akıllı teknolojiler kullanarak geliştirmeyi, müşterilerine onların beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmetler sunmayı ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda;

  • Yönetim sistemimizin, standartların (9001-14001 ve 27001) gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Satış sonrası geribildirimlerin sürekli gözden geçirilerek, satın alınan ürünü geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi,
  • Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda müşterilerimizin eğitimlerine katkıda bulunulması,
  • Standart ve mevzuatlara uygun , sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Kurumsal yapısını müşteri odaklı yönetim sistemleri ile zenginleştirmekte, edindiği geri besleme ve tecrübeler beraberinde tüm çalışanlarının katkıları ile büyüyen, öğrenen, gelişen kurumsal zekaya sahip bir organizasyon olmayı politika olarak benimsemiştir.

Kudret Türk İmza

Yönetim Kurulu Üyesi
  İcra Kurulu Başkanı

Apsiyon Sertifika 9001

Apsiyon ISO 9001:2008 Sertifikası