Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Site Yönetimleri Covid19 Olan Sakinlerinin İsimlerini Diğer Sakinlere Bildirebilir Mi?

Özel nitelikli kişisel veri, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına ya da şeref ve onurunun zedelenmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. İsim , soyad , ateş ölçümü verileri, Covid-19 hastalığının kişide var olup olmadığı da özel nitelikli kişiler verilerdir. Bilindiği üzere bir çok konut anayapısında veya ortak tesislerine girişlerde ateş ölçümü hali hazırda yapılmaktadır. Her koşulda yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebi ile bu istisnai zamanda dahi veri sorumluları ve veri işleyenlerin, ilgili kişilerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları gerekmekte olduğu unutulmamalıdır. Yöneticiler çalışanlarının, kat malik ve sakinlerinin ve ziyaretçilerinin (kişilerin) açık rızası ile özel nitelikli kişisel veri işleyebilirler. Çalışanların bu bakımdan açık rızasının alınması mümkün olduğu gibi, daire sakinlerinden ve ziyaretçilerinden de açık rıza alınması mümkündür. 


Apartman, Site Yönetimi İstisna Kapsamında Açık Rıza Olmaksızın Kişisel Veri İşleyebilir Mi? 


Yine 6699 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 6.3) maddesine göre Covid-19 pandemisi özelinde, bir salgın söz konusu olduğundan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan apartman ve site yönetimleri tarafından istisna kapsamında kamu sağlığının korunması ve yönetimi amacıyla bu veriler ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu sebeple sır saklama yükümlülüğü altında bulunan site yönetimleri veya işyeri hekimleri, söz konusu sağlık verisini aldıktan sonra ilgili kişinin bir üst derece sağlık kuruluşunu ziyaret etmesini isteyebilir.

Apartman, Site Yönetimi COVID-19 Hastalığı Testi Pozitif Çıkan Veya Semptomlarını Gösteren Çalışanın veya Site Sakininin İsmini ve Bilgilerini Anagayrimenkulde Yaşayan Diğer Sakinlere Açıklayabilir Mi? 


İşveren vekili site yönetimleri, varsa işyeri hekimleri hasta ya da semptom gösteren site sakinlerinin ve personelin kişisel bilgilerinin diğer daire sakinleri ile açık bir şekilde paylaşılmasını engellemelidir. Ancak bu kişinin temasta olduğu kişileri , personelleri tespit etmek amacıyla farklı sorular sorarak anagayrimenkuldeki risk durumunu belirleyebilir. İlgili kişinin kim olduğunun tespitini doğrudan sağlayacak detaylar diğer site sakinleri ile paylaşılmamalıdır. Site yönetimlerinin ve varsa işyeri hekiminin aynı zamanda diğer çalışanların sağlığını da koruma yükümlülüğü bulunduğundan, eğer hasta ya da semptom gösteren site sakininin veya personelin adının belirtilmesi zorunluysa, ölçülülük ilkesi kapsamında bu husus çözümlenebilir. 

KVKK kapsamında orantılılık ve veri minimizasyonu ilkesi gözetilmelidir. Ek önlem alınması amacı ile gerektirdiği kadar veri işleme işlemi gerçekleştirebilir. Ek önlemler ile diğer çalışanları ve site sakinlerini hastalığa karşı korumak amacını aşan kişisel veri işleme faaliyetlerini site ve apartman yönetimleri gerçekleştirmemelidir. COVID-19 hastalığı taşıyan kişinin isim, soy isim bilgilerinin paylaşımı hususunda bilgilendirme, uyarma, önlem alma amacı ile dahi olsa oldukça dikkatli davranılması gerekir. Neticede Site veya Apartman Yönetimi tarafından yapılacak paylaşım kişinin ayrımcılığa uğrama ihtimaline sebep olabileceğinden, KVKK’ya aykırı bir davranış olarak değerlendirilebilecektir. Bunun yerine COVID-19 salgınının sitede/apartmanda görüldüğü şeklinde diğer sakinler için oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla genele açık anonim bir bilgilendirme yapılmasında fayda vardır. (Örneğin : Sayın Sakinlerimiz bir çalışanımıza / site sakinimize Covid19 teşhisi konulmuş olup, kendisi ile son beş günde temasa geçen diğer çalışanlarımız ve site sakinleri ile temasa geçmiş ve isimlerini ilgili kurumlara bildirmiş bulunmaktayız. Risk oluşturan ortak mahaller ve sosyal tesislerde gerekli dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmış olup, maske-mesafe-temizlik ve hiijyen kurallarına uyulmasını bir kez daha ifade ederiz. X Yönetimi)
Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir