Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Kat Malikleri için Yönetim Planı

Gayrimenkul satın alınması sırasında çoğu zaman m2, mimari yapı, peyzaj düzenlemesi, ısıtma sistemi, lokasyon, donanım vb. pek çok kritere dikkat edilmesine karşın, yaşamımızı yakından etkileyen hukuki olarak bizi bağlayan yönetim planlarına yeterince dikkat edilmediği gözlemlenmektedir. Oysa bu rutin ama önemli metinler yaşam tarzımıza doğrudan müdahale edilebilmektedir.

Yönetim planı nedir?

Apartman ve site yaşamında yönetim planı tüm kat maliklerini bağlayan sözleşme niteliğine sahip, hukuken hazırlanması zorunlu olan metinlerdir. İnşaat aşamasında hazırlanan ve tapulara verilen yönetim planlarındaki hükümler apartman ve site yaşamını düzenler. Kat maliklerinin uymakla yükümlü olduğu kurallar, ortak alanların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler, aidatların tespiti, yönetici seçimi, evcil hayvan beslenmesi, otoparkın kullanımı, sosyal tesislerden nasıl faydalanacağı gibi her türlü konu yönetim planlarında yer alır. Yönetim planlarında hüküm olmayan hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) geçerlidir.

Yönetim planı bağlayıcı mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereği yönetim planı tüm kat maliklerini, kiracıları, bağımsız bölümlerden her türlü şekilde faydalanan kişileri bağlar. Bir gayrimenkule sahip olunduğu andan itibaren, o gayrimenkulün bulunduğu apartman ya da site yönetim planı malik için bağlayıcı hale gelir. Bu nedenle de satın alınma işlemi yapılmadan evvel yönetim planlarının okunması kat maliklerinin yararınadır. Örneğin evcil hayvana sahip bir kat maliki, severek aldığı bir gayrimenkulü yönetim planında bulunan “evcil hayvan beslenmesine yönelik yasak” nedeniyle, evcil hayvanını besleme konusunda problemle karşılaşır.

Yönetim planı değiştirilebilir mi?

Yönetim planları her ne kadar inşaat aşamasında tapuya verilip oluşturulsa da bu yönetim planlarının sonradan kat maliklerince kısmen veya tamamen değiştirilmesi de mümkündür. Hukukun temel ilke ve kuralları ile kanunların ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun emredici kurallarına aykırı olmamak şartıyla her şekilde yönetim planı yeniden yazılabilir ya da değiştirilebilir. Yönetim planı değişikliği kolay değildir. KMK gereği kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Bu nitelikli çoğunluk sağlanarak değişiklik yapmak mümkündür.


APSİYON