Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Kapıcıyı İşten Çıkarmak İçin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapmak Gerekir Mi?

Kapıcıyı İşten Çıkarmak İçin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapmak Gerekir Mi?

Hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik koşulların ağırlaşması ve yüksek enflasyon sebebiyle bazı site ya da apartmanlarda personel sayısında azalmaya gidilmektedir. Bu sebeple, Apsiyon Blog’a gelen sorulardan bir tanesi de “Sitede çalışan personelin işine son vermek için olağanüstü toplantı yapmak gerekir mi?” sorusudur.
Kapıcı ile Yapılan Sözleşme ve Kapıcı Talimatnamesi ile İlgili Merak EdilenlerKapıcı ile Sözleşme Yaparken Kat Maliklerinin Onayı Gerekir Mi?
En başta olağanüstü genel kurul toplantısını düzenleyen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) madde 29’a bakmak gerekir. KMK Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 
Kapıcı TalimatnamesiÖnemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. (Olağanüstü genel kurul toplantısını ifade etmektedir.) İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.” denmiştir. Her ne kadar kanun maddesinde açıkça olağanüstü toplantı diye bir tanı yapılmamış olsa da madde 2. fıkrasından olağanüstü genel kurul toplantısı tanımı yapıldığı anlaşılmaktadır. Konut Kapıcıları YönetmeliğiKapıcının Maaşından Konut Tahsisi Karşılığı Kesinti Yapılabilir Mi?Kapıcının Maaşından Konut Tahsisi Karşılığı Kesinti Yapılabilir Mi?Diğer yandan yönetici ya da yönetim kurulu KMK’nın 38. maddesi gereği tüm kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Kat malikleri yöneticiye ya da yönetim kuruluna açıkça bir personel ile iş sözleşmesi yapma ya da çalışanı işten çıkarma yetkisi verdi ise bu yetkinin kullanılması için ayrıca bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Bu yetki genel kurul haricinde tapu sicilinde kayıtlı olan yönetim planı ile de verilmiş olabilir. Kat maliklerince seçilen yönetici ya da yönetim kurulu bu noktada bir işveren vekili gibi hareket ettiğinden dolayı personelin iş akdini sonlandırmaya açıkça yetkilidir. İş Sözleşmesi Feshedilen Apartman GörevlisiKapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?Kapıcının Kıdem Tazminatını Kim Öder?Kat Mülkiyeti Kanunu madde 29/II de sayılan olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına yukarıda değindiğimiz şartlarda gerek bulunmamaktadır. Eğer yöneticinin bu konuda tapu sicilinde kayıtlı olan yönetim planında veya genel kurul tarafından verilmiş olan açık bir yetkisi yok ise o durumda kat maliklerinin olağanüstü toplanarak kapıcının, kalorifercinin, bahçıvanın, bekçinin veya diğer personellerin iş sözleşmesinin feshine ilişkin bir karar alması gerekecektir. Kapıcının Elektrik, Su, Doğal Gaz vb. Giderlerini Ödemek Zorunlu Mudur?Kapıcının Elektrik, Su, Doğal Gaz vb. Giderlerini Ödemek Zorunlu Mudur?

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir