Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Kapıcı ile Sözleşme Yaparken Kat Maliklerinin Onayı Gerekir Mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine göre sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olan apartman veya sitelerde yönetici atanması zorunludur. 38. maddeye göre ise yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Seçilen yönetici kat maliklerini temsilen işlemler yapar ve onlar adına hareket eder. Yöneticilik esnasında yapılan ve sorumlu olunan konulardan biri de apartman veya sitelerde görevlendirilecek personelin temin edilmesi ve kat malikleri adına onlarla sözleşme yapılmasıdır. Nitekim Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi ve anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması da yöneticinin görevleri arasındadır.


Kapıcılar apartman ve sitelerdeki en temel görevli grubunu oluşturur. Tabir yerindeyse kapıcı olmayan apartman ve site sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla personel denilince akla ilk gelen grup kapıcılardır. Yöneticilerin de kat malikleri adına sözleşme yaptıkları en önemli personel kapıcılardır.

Kapıcının Maaşından Konut Tahsisi Karşılığı Kesinti Yapılabilir Mi?

Konut Kapıcıları Yönetmeliği'nin 4. maddesinin ilk fıkrasının a bendi uyarınca yöneticiler işverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile kapıcı ile ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve feshetmek yetkisine sahiptir. Bu düzenleme kat maliklerinin kapıcı adayı ile yönetici arasında sözleşme yapılabilmesi için açık yetkilendirme olması gerektiği hususunda bir kanaat oluşturmaktadır. Yargıtay’a yansıyan bir olayda (Yrg.9.HD, E.2009/5694, K.2011/8900, T.28.03.2011), yüksek mahkeme “yazılı yetki olmadığı durumlarda kapıcı ile yönetici arasındaki sözleşmenin geçersiz olacağını söylemek doğru olmaz. Konutun maliki ya da ortaklarının yazılı yetki vermedikleri halde kapıcılık hizmetlerinden yararlanmaları kapıcılık sözleşmesine onay verildiği anlamındadır.” şeklinde değerlendirme yapmıştır. Bu durumda kat maliklerinin yöneticinin sözleşme yaptığı bir kapıcıya onay vermese dahi hizmetlerden yararlanmaya devam etmesi durumunda onay verdiklerinin kabul edilmesi gerektiği düşünülebilir. Yöneticinin sözleşme tanzim ettiği kapıcıdan hizmet almaya devam eden ve yapılan sözleşmeye itiraz etmeyen kat malikinin bu kapıcıyı kabul ettiği dikkate alınmalıdır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir