Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Yoksulluğa Son

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Yoksulluğa Son

Apsiyon Yeşil'in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın birincisi olan Yoksulluğa Son ilkesini ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedeflerinin ilki tüm dünya üzerindeki yoksulluğu sona erdirmek. Birleşmiş Milletler’in açıkladığına göre bugün 700 milyondan fazla insan aşırı yoksullukla mücadele ediyor. Bu da demek oluyor ki 700 milyonu aşkın insan sağlık, eğitim, temiz su ve temel sağlık ihtiyaçlarına erişmekte problem yaşıyor. 


Peki, yoksulluk neden bu kadar fazla? Dünya üzerindeki yoksulluğun birden fazla nedeni bulunuyor. Bunların başında işsizlik, doğal afetler ve savaş gibi nedenler geliyor. Henüz işsiz kalmadığımız ya da ülkemizde savaş çıkmadığı için yoksul sayılmasak da bizim kadar şanslı olmadığı için yoksullaşan birçok insanla aynı kaderi yaşıyoruz, yaşayacağız. Onlarla bizim aramızda oluşan sınıfsal fark ve artan eşitsizlik, tüm dünyanın ekonomik gelişimini tehdit ediyor. İnsanların bir bütün olmasına ve kaynaşmasına engel oluyor. Bu durum toplum üyelerinin uyum içinde yaşamasını zorlaştırıyor ve bu da zamanla daha büyük problemleri doğurarak siyasi ve sosyal çatışmaları beraberinde getiriyor.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Karasal Yaşam

Yoksulluğa Son

1.1. Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanların sayısı şeklinde ölçülerek tanımlanan aşırı yoksulluğun 2030’a kadar herkes için, her yerde ortadan kaldırılması
1.1.1. Cinsiyete, yaşa, işteki durumuna ve kent kır ayrımına göre uluslararası yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı
1.2. 2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi
1.2.1. Cinsiyete ve yaşa göre ulusal yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı
1.2.2. Ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan tüm yaşlardaki erkek, kadın ve çocukların oranı
1.3. Temel mal ve hizmetler de dahil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun sosyal koruma sistemleri ve önlemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler için önemli ölçüde korunma sağlanması
1.3.1. Çocukları, işsizleri, yaşlıları, engellileri, hamileleri, yeni doğanları, iş kazasında yaralananları, yoksul ve kırılgan durumdakileri ayırt ederek ve cinsiyete göre sosyal koruma sistemleri/zeminleri tarafından korunan nüfusun oranı
1.4. 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınması
1.4.1. Temel hizmetlere erişim sağlayan hanelerde yaşayan nüfusun oranı
1.4.2. Cinsiyete göre ve tasarruf biçimlerine göre, yasal olarak tanınmış belgelerle toprak üzerinde tasarruf etme hakkı olan ve toprak üzerindeki haklarının güvende olduğunu algılayan toplam yetişkin nüfusun oranı
1.5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumda olan kişilerin dayanıklılık kazanmalarının sağlanması ve aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklar ve afetlere karşı kırılganlıkların azaltılması
1.5.1. 100.000 kişi başına afetlerden etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı
1.5.2. Afetlerin yol açtığı doğrudan ekonomik kayıplar Küresel GSYH'ye oranı
1.5.3. Ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma stratejisine sahip ülkelerin oranı
1.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu bütün boyutlarıyla sona erdirmek adına programlar ve politikalar uygulayabilmeleri için onlara yeterli ve öngörülebilir araçlar sunmak amacıyla, geliştirilmiş kalkınma iş birliği aracılığıyla, çeşitli kaynaklardan kaynakların yönlendirilmesinin büyük ölçüde sağlanması
1.a.1. Yoksulluk azaltma programlarına doğrudan kamu tarafından ayrılan kaynakların oranı
1.a.2. Eğitim, sağlık ve sosyal koruma alanlarındaki hizmetlere ayrılan toplam kamu harcamalarının oranı
1.b. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlere yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksulların lehine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı sağlam politika altyapılarının oluşturulması
1.b.1. Kadınların, yoksulların ve kırılgan grupların orantısız olarak faydalandığı sektörlere yönelik hükümetin sermaye harcamaları ve diğer harcamalarının oranı
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Temiz Su ve Sanitasyon

Dünya Üzerindeki Yoksulluk İçin Neler Yapabiliriz?

Dünya üzerindeki yoksulluğu azaltmak için elbette yapabileceğimiz bazı şeyler bulunuyor. Bunları toplumsal konumumuza ve etki alanımıza göre hayata geçirmemiz mümkün. Yerel yönetimlerle iletişimde olmak ve bu konuda birlikte hareket etmek faydalı olabilir. Devletin bu konuda geliştireceği projelere ve uygulayacağı politikalara destek verebiliriz. Kendi çevremizde ve etki alanımızda yaratacağımız iş fırsatları ve istihdam ile az da olsa birkaç kişinin hayatına dokunabiliriz. İçme suyuna erişim konusunda problem yaşayan insanların durumlar ve bu nedenle ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ya da yoksulluğun diğer sonuçları hakkında farkındalık yaratabiliriz. Unutmayalım ki söz hakkı ve içinde bulunduğu şartları değiştirme gücü olmayan insanlarla ilgili yapabileceğimiz şeyler var. Yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsamlı bir dönüşüm için yeterli güce sahibiz.  


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/yoksulluga-son/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir