Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Karasal Yaşam

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Karasal Yaşam

Apsiyon Yeşil’in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın on beşincisi olan Karasal Yaşamı ele alacağız. Bu amaç; karasal ekosistemi korumayı ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Bu hedefin içinde yeryüzündeki ormanları korumak, çölleşme ve erozyon ile mücadele etmek ve biyolojik çeşitliliği korumak da yer alıyor. Dünya üzerindeki karaların yüzde 31’ni ve yaşamımızın tümünü ormanlar oluşturuyor. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve tüm besin gıdalarımız ormanlar sayesinde elde ediyoruz. Ormanlarımız, yeryüzündeki canlıların yüzde 80’ine ev sahipliği yapıyor.Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sudaki Yaşam

Ormanlar Neden Önemli?

- Yaklaşık 1.6 milyar insan geçimini ormanlardan sağlıyor.
- Ormanlarda yaşayan canlı türlerinin yüzde 8’inin soyu tükendi, yüzde 22’si ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
- Erozyon vb. nedenlerle oluşan verimlilik kaybından dünya yoksullarının yaklaşık yüzde 75ʼi doğrudan etkileniyor.
- Sel, fırtına, erozyon gibi doğa olaylarında yaşanacak riskleri azaltır. 
- İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya katkı sağlar.
- İnsan yaşamının mental sağlığı için olumlu etkileri bulunur.

İklim Değişikliğinin Farkına Var!

Karasal Yaşam

15.1. 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve iç tatlısu ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler doğrultusunda korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması
15.1.1. Toplam arazi alanının oranı olarak ormanlık alan
15.1.2. Ekosistem türüne göre karasal ve tatlı su biyoçeşitlilik açısından korunan alanlarla kaplı önemli alanların oranı
15.2. 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması
15.2.1. Sürdürülebilir orman yönetimine doğru ilerleme
15.3. 2030’a kadar çölleşmeyle mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen alanlar dâhil tahrip edilmiş toprakların eski haline getirilmesi ve arazi bozulumunun olduğu, nötr bir dünya yaratmak için çaba gösterilmesi
15.3.1. Toplam arazi alanı üzerindeki bozulmuş arazi oranı
15.4. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli bir rol oynayan yararların sağlanması adına kapasite geliştirmek için dağ ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğinin korunmasının güvence altına alınması
15.4.1. Dağ biyoçeşitliliği için önemli korunan alanların kapsanması
15.4.2. Dağ Yeşil Örtü Endeksi
15.5. Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kararlı biçimde harekete geçilmesi, biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi
15.5.1. Kırmızı Liste Endeksi
15.6. Üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varıldığı gibi, genetik kaynakların kullanımından kazanılan yararların adil ve eşitlikçi biçimde paylaşımının desteklenmesi ve bu tür kaynaklara erişimin teşvik edilmesi
15.6.1. Faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlamak için yasal, idari ve politika çerçevelerini benimseyen ülkelerin sayısı
15.7. Korunan flora ve fauna türlerinin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının yapılmasını sona erdirmek için acil olarak harekete geçilmesi ve yasa dışı vahşi yaşam ürünlerinin arz ve talebi sorununun ele alınması
15.7.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı
15.8. 2020’ye kadar istilacı yabancı türlerin kara ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerinin azaltılması, yayılmalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve tehlike teşkil eden daha öncelikli türlerin kontrolünün sağlanması ya da yok edilmesi
15.8.1. İstilacı yabancı türlerin önlenmesi ya da kontrolüne yeterli kaynak sağlayan ve ilgili ulusal mevzuatı benimseyen ülkelerin oranı
15.9. 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin stratejilere ve raporlara entegre edilmesi
15.9.1. 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı'nın Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 2 ile uyumlu ulusal hedeflere yönelik ilerleme
15.a Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için bütün kaynaklardan elde edilen finansal kaynakların seferber edilmesi ve önemli ölçüde artırılması
15.a.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları
15.b Sürdürülebilir orman yönetimini her düzeyde finanse etmek için bütün kaynaklardan elde edilen kaynakların seferber edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere koruma ve yeniden ormanlaştırmayı da kapsayan bu tür bir yönetim geliştirilmeleri için yeterli teşvik sunulması
15.b.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları
15.c Yerel halkların sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olma kapasitelerinin artırılmasını da kapsayan korunan türlerin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının yapılmasıyla mücadele etme çabalarına küresel destek verilmesi
15.c.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı
Bu amacın hedeflerini gerçekleştirebilmek için bizim de yapabileceğimiz bazı şeyler bulunuyor. Bunları sizin için sıraladık. Farkındalığınız ve verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.


- Devlet olarak gerekli önlemleri alabiliriz.
- Geri dönüşüme katkı sunabiliriz.
- Yerel üretimi destekleyebiliriz.
- İhtiyacımız kadarını tüketmeliyiz.
- Isınma, giyim ve mutfak alışverişlerimizi gözden geçirmeliyiz.
- Çevreye duyarlı olmalıyız.
- Bilinçsiz avlanmanın önüne geçmeliyiz.
- Tüm seçimlerimizin ekosisteme yapacağı tüm etkileri düşünerek hareket etmeliyiz. 


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/karasal-yasam/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir