Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Temiz Su ve Sanitasyon

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Temiz Su ve Sanitasyon

Apsiyon Blog’a taşıdığımız 17 Küresel Amaç’ın ikincisi, altı numaralı amaç olan Temiz Su ve Sanitasyon. Bu madde, her insanın yaşamsal ihtiyacı olan temiz suya erişimle ilgili. Peki, temiz su nedir? En yalın haliyle temiz suyu; sağlığımıza zarar verecek kimyasallardan ve mikroorganizmalardan arındırılmış su olarak tanımlayabiliriz. Bir suya, temiz diyebilmemiz için o suyun renksiz, kokusuz, berrak olması ve kimyasal barındırmaması gerekir. Sanitasyon ise, atık suların ve kanalizasyonun arıtılmasıdır. Bunun yanı sıra gıdaların, bakteri ve virüslerden arındırılması ve el yıkama alışkanlığı gibi hijyen kuralları ile dışkıyla temasın önlemesi de sanitasyonla ilgilidir. Bunlar yerine getirildiğinde bulaşıcı hastalıkları önlenir ve toplum sağlığı korunmuş olur.Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Temiz Su ve Sanitasyon

Birleşmiş Milletler Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarından altı numaralı amaç, Temiz Su ve Sanitasyon’dur. Bu ilke herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetleriyle birlikte sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almayı hedefliyor.


6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması
6.1.1. Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı
6.2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi
6.2.1. Sabun ve su ile el yıkama imkanı dahil olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atık su ve kanalizasyon hizmetlerini kullanan nüfusun oranı
6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi
6.3.1. Güvenilir şekilde arıtılmış atık su oranı
6.3.2. İyi su kalitesi çevresine sahip su alanlarının oranı
6.4. 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlı su tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından mustarip insan sayısının önemli ölçüde azaltılması
6.4.1. Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim
6.4.2. Su stresinin düzeyi: kaynaklardan çekilen tatlı suyun mevcut tatlı su kaynaklarına oranı
6.5. 2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi iş birliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetimi uygulanması
6.5.1. Entegre su kaynakları yönetimi uygulamasının derecesi (0-100)
6.5.2. Su iş birliği için operasyonel bir düzenleme ile sınır ötesi havza alanının oranı
6.6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi
6.6.1. Suyla ilişkili ekosistemlerin kapsamının zaman içindeki değişimi
6.a. 2030’a kadar uluslararası iş birliğinin ve gelişmekte olan ülkelere su hasadı, tuzdan arındırma, su verimliliği, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojileri gibi suyla ve sıhhi koşullarla ilgili faaliyetlerinde ve programlarında verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması
6.a.1. Devlet koordinasyonundaki harcama planının bir parçası olan su ve atık su hizmetleri ile ilgili resmi kalkınma yardımının miktarı
6.b. Yerel halkların su ve sıhhi koşullar yönetiminin geliştirilmesine katılımlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi


Bu konuda yerel yönetimlerimizle birlikte bir vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olmalı ve toplum sağlığını korumak için görevlerimizi yerine getirmeliyiz.


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/temiz-su-ve-sanitasyon/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir