Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Eşitsizliklerin Azaltılması

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Eşitsizliklerin Azaltılması

Apsiyon Yeşil'in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın onuncusu olan Eşitsizliklerin Azaltılması ilkesini ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedeflerinden biri de dünya üzerindeki eşitsizlikleri yok ederek tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olabilmesini hedefliyor. Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre, dünya nüfusunun herhangi bir parçasını dışarıda bıraktığımızda, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamamız ne yazık ki mümkün olmuyor.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Yaşadığımız sürece hayatımızın bizim dışımızdaki insanlarından etkilendiğini unutmamalıyız. Hepimizin hayatı, biz istesek de istemesek de bir başkasına bağlı. Pandemide bunu farklı bir açıdan görmüş olduk. COVID-19’a yakalananlar, bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenler, temaslılar, maske takanlar, maske takmayanlar, aşı olanlar ve aşı olmayı reddedenler oldu. Tüm dünyanın deneyimi, hepimizin yaptığı seçimler doğrultusunda şekillendi. Bu deneyimden hareketle insanlar arasındaki eşitsizliğin de, toplumların kalkınması ve ekonomisiyle doğrudan ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Sınıfsal farklılıklar, o ülkedeki ve dünyadaki bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etki eder.


- Ekonomik kaygılara neden olur.
- Salgın hastalıklara neden olabilir.
- İnsanların kendini değersiz hissetmelerine yol açar. 
- İnsanların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını engeller.
- Toplumsal problemler yaratabilir.
- Ülkedeki suç oranın artmasına ve toplumsal karışıklıklara yol açabilir.
- Doğanın zarar görmesine ve tahrip edilmesine neden olabilir. 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Yoksulluğa Son

Neler Yapabiliriz?

- Birleşmiş Milletler’in on numaralı hedefi doğrultusunda dünya üzerindeki eşitsizliği azaltmak için her insanın aynı haklara sahip olmasını sağlamalıyız. 
- Bireyleri; geliri, cinsiyeti, yaşı, etnik kökeni, inançları vb. unsurlar nedeniyle sınıflandırmamayı öğrenmeliyiz.
- Herkese ulaşmayı hedeflemeliyiz, tüm insanlar için fırsat eşitliği yaratmalıyız.
- Alacağımız tedbirlerle önleyebileceğimiz olumsuzlukları önlemeliyiz. Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre dünya üzerindeki eşitsizlikler azaltılmadığı takdirde 5 yaş altındaki 69 milyon çocuğun hayatı tehdit altına girecek. Kırsalda doğum yapan kadınların doğum esnasındaki ölüm riski oranı, bugün kentlerde doğum yaparken hayatını kaybeden kadınların üç katı daha fazla olacak. Bu öngörüleri yaşamamak için üzerimize düşen sorunluluğun farkına varmalıyız.
- Herkes için insan onuruna yaraşır standartlar inşa etmeliyiz.
- Dünya üzerindeki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için köklü bir değişimin gerekli olduğunu unutmamalıyız.
- Özellikle gençler ve kadınlar için yeni alanlar açmalı ve istihdam yaratmalıyız.
-  Dünya üzerindeki göçmenler için yeni ve kapsayıcı politikalar belirlemeliyiz.
- Yönetim süreçlerinde şeffaf, güvenilir ve hesap verebilir politikaları desteklemeliyiz.
- Farklı inanç, kültür, etnik kökene ait insanların aynı seviyede temsil edilmelerini sağlamalıyız.
- Savaş, ayrımcılık ya da ekonomik problemler nedeniyle ülkesini ya da yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalmış insanlar için kapsayıcı, eşitlikçi, planlı ve sürdürülebilir politikalar uygulamalıyız.  

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eşitsizliklerin Azaltılması

10.1. 2030’a kadar nüfusun tabandaki %40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasının ve sürdürülmesinin sağlanması
10.1.1. Hane halkı harcamalarının ya da kişi başına gelirin en alttaki %40'lık dilimin içinde ya da toplam nüfus içindeki büyüme hızı
10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi
10.2.1. Yaş, cinsiyet, engelliliğe göre medyan gelirin %50 düzeyinin altında yaşayanların oranı
10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması
10.3.1. Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanmış olan ayrımcılık baz alınarak, önceki 12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı
10.4. Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması
10.4.1. Ücretler ve sosyal koruma transferlerini içeren işgücünün GSYH'deki payı
10.5. Küresel finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesi ve denetlenmesinin geliştirilmesi ve bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmelerinin güçlendirilmesi
10.5.1. Finansal Sağlamlık Göstergeleri
10.6. Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin daha iyi temsilinin sağlanması ve seslerinin duyurulması
10.6.1. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı
10.7. Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması
10.7.1. Hedef ülkede kazanılan yıllık gelirin bir oranı olarak çalışanların işe alım sebebiyle ortaya çıkan maliyetleri
10.7.2. İyi yönetilen göç politikalarını uygulayan ülkelerin sayısı
10.a. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak, özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için özel ve farklı muamele ilkesinin uygulanması
10.a.1. Sıfır gümrük vergili gelişmekte olan ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalata uygulanan tarife sınırlarının oranı
10.b. Özellikle en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ihtiyacın en fazla olduğu ülkelere, ulusal plan ve programlarına göre, doğrudan yabancı yatırımı da kapsayan nakit akışlarının ve resmi kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi
10.b.1. Kaynak alıcı ve donör ülkeler ve akış türüne göre, kalkınma için giden toplam kaynak (örneğin resmi kalkınma yardımı (RKY), doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer kaynak akımları)
10.c. 2030’a kadar göçmen havaleleri işlem maliyetlerinin %3’ün altına indirilmesi ve maliyeti %5’ten yüksek olan havale koridorlarının ortadan kaldırılması
10.c.1. Göçmenlerin havale edilen miktarlarının bir oranı olarak havale masrafları


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/esitsizliklerin-azaltilmasi/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir