Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Apsiyon Yeşil'in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın on altıncısı olan Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ilkesini ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedeflerinden biri de dünya üzerinde barış ve adaleti sağlayarak güçlü kurumlar inşa etmeyi hedefliyor. Peki bunu sağlayamadığımız bir senaryoda bizi neler bekliyor? 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Eşitsizliklerin Azaltılması

Barış ve Adaleti Sağlayamazsak Ne Olur?

- Barışın ve adaletin olmadığı bir dünyada güvensizlik ve şiddet ortamı ortaya çıkar.
- Toplumsal kargaşa ortaya çıkar.
- Toplum psikolojisi yaşanacak bu kargaşadan olumsuz etkilenir.
- Kalkınmanın ve ekonomik büyümenin üzerinde yıkıcı etkiler yaratır.
- Bireylerin travma yaşamasına neden olur.
- Toplumsal bütünleşme zayıflar.
- Çocukların sağlığı ve psikolojisi yaşananlardan olumsuz etkilenir.
- Eğitimde başarı düşer.
- İnsanların güvenliği tam olarak sağlanamaz.
- Kurumlar görevlerini kötüye kullanabilir.
- Kamu hizmeti, herkesi kapsama özelliğini yitirebilir.
- Tüm yaşananlar global ölçekte insan haklarının ihlaline neden olur.
- Farklı dil, din, ırk gibi farklılıklara sahip olan insanlar arasında düşmanlıklara neden olur.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

16.1. Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması
16.1.1. Cinsiyet ve yaşa göre 100.000 nüfus başına kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı
16.1.2. Cinsiyet, yaş ve nedene göre 100.000 nüfus başına çatışmaya bağlı ölümler
16.1.3. Önceki 12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan nüfusun oranı
16.1.4. Yaşadıkları alanın çevresinde yalnız yürürken güvende hisseden nüfusun oranı
16.2. Çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin ve çocuklara karşı şiddet ve işkencenin her türünün sona erdirilmesi
16.2.1. Son bir ay içinde bakıcılar tarafından herhangi bir fiziksel ceza ve / veya psikolojik saldırganlığa maruz kalan 1-17 yaş arası çocukların oranı
16.2.2. Cinsiyet, yaş ve istismar türüne göre 100.000 nüfus başına insan kaçakçılığı mağdurlarının sayısı
16.2.3. 18 yaşına kadar cinsel şiddete maruz kalan 18-29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin oranı
16.3. Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması
16.3.1. Önceki 12 ay içinde yetkili makamlar veya diğer resmi olarak tanınmış uyuşmazlık çözme mekanizmalarına mağduriyetini bildiren şiddet mağdurlarının oranı
16.3.2. Genel cezaevi nüfusunun bir oranı olarak hüküm giymemiş tutuklular
16.4. 2030’a kadar yasa dışı para ve silah akışının büyük ölçüde azaltılması, çalınan varlıkların geri alınmasının güvence altına alınması ve organize suçun her türüyle mücadele edilmesi
16.4.1. İç ve dış yasa dışı finansal akımların toplam değeri (cari ABD Doları ile)
16.4.2. Uluslararası standartlar ve hukuki araçlar uyarınca izlenen ve kayıtlanan hacizli küçük ve hafif silahların oranı
16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması
16.5.1. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan kişilerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu görevlisine rüşvet veren kişilerin oranı
16.5.2. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan işletmelerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu görevlisine rüşvet veren işletmelerin oranı
16.6. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması
16.6.1. Sektör, bütçe kodu ve benzerlerine göre orijinal bütçenin oranı olarak birincil kamu harcamaları
16.6.2. Son kamu hizmeti tecrübelerinden memnun kalan nüfusun oranı
16.7. Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması
16.7.1. Kamu kurumlarındaki (ulusal ve yerel yasama, kamu hizmeti ve yargı) pozisyonların dağılımının ulusal dağılımlara (cinsiyet, yaş, engelliler ve nüfus gruplarına göre) oranı
16.7.2. Cinsiyet, yaş, engellilik ve nüfus grubuna göre karar alma sürecinin kapsayıcı ve duyarlı olduğuna inanan nüfusun oranı
16.8. Gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımlarının sağlanması ve güçlendirilmesi
16.8.1. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı
16.9. 2030’a kadar herkese doğum kaydı dahil yasal kimlik kazandırılması
16.9.1. Yaşa göre, bir sivil otorite tarafından doğumları tescil edilen 5 yaş altı çocukların oranı
16.10. Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişiminin sağlanması ve temel özgürlüklerin korunması
16.10.1. Önceki 12 ay içinde öldürme, adam kaçırma, zorla kaybedilme, keyfi gözaltı ve eziyete uğrayan gazeteci, ilişkili medya personeli, sendikacı ve insan hakları savunucularına ilişkin doğrulanmış vaka sayısı
16.10.2. Halkın bilgiye erişimi için anayasal, yasal ve / veya politik düzenlemeleri benimseyen ve uygulayan ülkelerin sayısı
16.a Özellikle gelişmekte olan ülkelerde şiddeti önlemek ve terör ve suçla mücadele etmek için her düzeyde kapasite geliştirilmesi adına ilgili ulusal kurumların uluslararası iş birliği yoluyla ilgili ulusal kurumların güçlendirilmesi
16.a.1. Paris İlkelerine uygun olarak bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının varlığı
16.b Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve uygulanması
16.b.1. Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanan ayrımcılığın zemini temelinde, önceki 12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Neler Yapabiliriz?

- Barışçıl, adil, etkili ve herkese aynı mesafede duran politikalar üretmeli ve desteklemeliyiz.
- İnsanların dili, dini, ırkı fark etmeksizin güvenle yaşamalarını sağlayacak adımlar atmalıyız.
- Herkesin nitelikli eğitime erişmesini sağlamalıyız.
- Herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına destek olmalıyız.
- Tüm insanların düşüncelerini ifade etmeleri konusunda özgür ve eşit olmaları gerektiğini savunmalıyız.
- Hesap verebilir ve kapsayıcı politikaları desteklemeliyiz.
- Ayrımcılığa neden olan yasaları ve uygulamaları savunmamalıyız.
- Tüm dünya vatandaşları, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte çalışmalıyız.


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/baris-adalet-ve-guclu-kurumlar/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir