Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Apsiyon nedir?

Apsiyon, apartman ve site yönetimini kolaylaştırma amacı taşıyan bir internet uygulamasıdır.
Gelir ve giderlerin takibi, aidat ödemeleri, temizlik masrafları, üçüncü kişilerle yapılan ticari sözleşmeler, son toplantıda alınan kararlar, bankalar, e-devlet ve belediye sistemleriyle olan ilişkiler ve benzeri birçok süreci şeffaflaştırır.Mekan ve zamandan bağımsız olarak ilgili kişilerin bilgisine sunar.