Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Site Yönetimleri Mali Müşavir ile Çalışmak Zorunda Mı?

Sitelerin tutmak zorunda olduğu defterlere önceki yazılarımızda değinmiştik. Apartman ve site yönetimlerinin tüzel kişiliği olmadığı için, vergisel açıdan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaz. Vergi Usul Kanunu’ndaki defter tutma zorunluluğu, apartman ve site yönetimlerini kapsamaz. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerince, karar defteri, apartman ve site yönetimlerinin tutması zorunlu olunan tek defterdir. Gelir-giderler de asıl olarak bu deftere  işlenir. Site muhasebe işlemlerinin daha detaylı olarak tasnifinin yapılmak istenmesi ve yaşayan kişi sayısının artmaya başlaması ile sadece gelir ve giderin karar defterinde tutulmasının ihtiyaca cevap vermediği görülmüştür. Verimli bir yönetimin gerçekleştirilmesi için en azından işletme defteri tutulması ve bunun da hukuki geçerliliğinin kazanması için notere tasdik ettirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak, bazı siteler ölçekleri ve mali akışlarının yoğunluğu nedeniyle bilanço usulü kayıt tutar ve yine bilanço usulü defter olan Yevmiye ve Kebir Defterleri’ni noterden tasdik ederek kullanırlar. Bu defterlerin tutulması, girişlerin doğru yapılması ve raporlanması için muhasebeden anlayan birinin sitede çalışması yerinde olacaktır ama defterler yönünden mali müşavir ile çalışılmak zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 
Sitelerin vermek zorunda olduğu beyannamelere gelince, öncelikle siteler KDV mükellefi değillerdir. KDV konusunda son tüketici gibi olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Kendilerine kesilen faturaları KDV dahil şekilde kayıtlara alırlar. Site bünyesinde personel çalışmıyor ya da çalışan personelleri başka bir firmadan yönetim hizmeti kapsamında dışarıdan alıyor yani taşeron hizmeti kullanıyorlarsa, SGK ve Muhtasar Beyanname vermek zorunlulukları bulunmamaktadır. Site ya da apartman yönetimleri bünyesinde yalnızca bina görevlisi yani kapıcı çalıştırıyorlarsa, SGK yükümlülükleri olmasına karşın vergisel bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu kapsamda yer alan yönetimler kolay işverenlik uygulamasından yararlanabilirler. Ya da Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verebilirler. 
 

Vergiden İstisna Eleman Çalıştıran Apartman ve Siteler 

Örneğin sadece kapıcı çalıştıranlar, vergi kesintisi olmasa bile «0003 Gelir Stopaj» mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar. (İnternet Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Vergi Dairesi'nden de yapılabilir, https://ivd.gib.gov.tr) Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet gerekmektedir. 
 
Beyanname İşlemleri bölümünde yer alan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin) menüsündeki beyanname doldurularak da yükümlülük yerine getirebilir. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)”nin sadece SGK Bildirimleri bölümü doldurabilir, İnternet Vergi Dairesinde ilgili beyannamenin vergisini ilgili ayın 26’sına, SGK tahakkukunu ise ayın sonuna kadar ödenebilir. Apartman/siteler için Beyanname Düzenleme Programı (BDP)'nda yer alan 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet bölümünde oluşan tahakkuklar kredi kartı ile ödenebilmektir. 

Vergi Kesintisine Tabi Eleman Çalıştıranlar

 

Gelir vergisi kesintisine tabi çalışanı bulunan apartman/site yönetiminin vergi kesintilerine ilişkin bilgilerle sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamını “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile beyan etme  zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yönetimler “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Ek-1)”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairesince kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. 
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan etme, bu yönetimler “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Ek-1)”nu kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. Apartman ve siteler bu bilgilerle “internet vergi dairesi üzerinden” şifreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi çalışanlarının  muhtasar beyanını mali müşavire ihtiyaç duymadan kendileri yapabilir, beyanname yükümlülüklerini yerine getirebilirler. 
 
Muhasebe bir sistem işidir. Evrakların girişi, girişlerin işletme projesine uygun tasnifi ve sonuçlarının raporlanması bile başlı başına uzmanlık gerektirir. Bu sebeple, apartman ve site yönetimlerinin bir mali müşavir çalışmasına ilişkin yasal zorunluluk olmamasına rağmen bu işlerin profesyoneli tarafından yapılmasının getireceği kolaylık, doğru bildirim ve idari cezalara muhatap olmama gibi avantajlar açısından gereklidir. 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir