Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Site Yönetimleri Mali Müşavir ile Çalışmak Zorunda Mı?

Site Yönetimleri Mali Müşavir ile Çalışmak Zorunda Mı?

Sitelerin tutmak zorunda olduğu defterlere önceki yazılarımızda değinmiştik. Apartman ve site yönetimlerinin tüzel kişiliği olmadığı için, vergisel açıdan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaz. Vergi Usul Kanunu’ndaki defter tutma zorunluluğu, apartman ve site yönetimlerini kapsamaz. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerince, karar defteri, apartman ve site yönetimlerinin tutması zorunlu olunan tek defterdir. Gelir-giderler de asıl olarak bu deftere  işlenir. Site muhasebe işlemlerinin daha detaylı olarak tasnifinin yapılmak istenmesi ve yaşayan kişi sayısının artmaya başlaması ile sadece gelir ve giderin karar defterinde tutulmasının ihtiyaca cevap vermediği görülmüştür. Verimli bir yönetimin gerçekleştirilmesi için en azından işletme defteri tutulması ve bunun da hukuki geçerliliğinin kazanması için notere tasdik ettirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak, bazı siteler ölçekleri ve mali akışlarının yoğunluğu nedeniyle bilanço usulü kayıt tutar ve yine bilanço usulü defter olan Yevmiye ve Kebir Defterleri’ni noterden tasdik ederek kullanırlar. Bu defterlerin tutulması, girişlerin doğru yapılması ve raporlanması için muhasebeden anlayan birinin sitede çalışması yerinde olacaktır ama defterler yönünden mali müşavir ile çalışılmak zorunluluğu bulunmamaktadır.


Sitelerin vermek zorunda olduğu beyannamelere gelince, öncelikle siteler KDV mükellefi değillerdir. KDV konusunda son tüketici gibi olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Kendilerine kesilen faturaları KDV dahil şekilde kayıtlara alırlar. Site bünyesinde personel çalışmıyor ya da çalışan personelleri başka bir firmadan yönetim hizmeti kapsamında dışarıdan alıyor yani taşeron hizmeti kullanıyorlarsa, SGK ve Muhtasar Beyanname vermek zorunlulukları bulunmamaktadır. Site ya da apartman yönetimleri bünyesinde yalnızca bina görevlisi yani kapıcı çalıştırıyorlarsa, SGK yükümlülükleri olmasına karşın Muhtasar Beyanname vermek zorunlulukları bulunmamaktadır. Öte yandan bina görevlisi yani kapıcı dışında başka görevlerde personel çalıştırmaları durumunda ise, Muhtasar Beyanname vermek zorunluluğu doğar ve yasal olarak Mali Müşavir ile çalışmak zorunluluğu ortaya çıkar. Bu durumda Muhtasar Beyanname vermek zorunda olan sitelerin mali müşavir çalıştırmak zorunluluğu bulunmaktadır diyebiliriz.


Sonuç olarak, personel çalıştıran apartman ve sitelerin, Muhtasar Beyanname verme zorunluluğu bulunduğundan ve beyannamelerin yasal olarak mali müşavir marifetiyle verilmesi zorunluluğu olduğundan, mali müşavir çalıştırmak zorundalardır. İşin yasal zorunluluğu bir tarafa bırakılırsa, muhasebe bir sistem işidir. Evrakların girişi, girişlerin işletme projesine uygun tasnifi ve sonuçlarının raporlanması bile başlı başına uzmanlık gerektirir. Bu sebeple, apartman ve sitelerin mali müşavir ile çalışmasının yasal zorunluluk olmasının yanı sıra, iş kalitesi açısından da gereklidir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir