Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Sigorta

Apartman / Site Ortak Alan Sigortası Nedir?

Ortak alan sigortası, apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarındaki ortak kullanım alanlarını çeşitli risklere karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Ortak alan sigortası, yönettiğiniz anagayrimenkulün apartman veya site yönetimlerinin kontrolü dışında oluşan; başta deprem olmak üzere doğal afetler (yangın, deprem, sel, su basması, dolu, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım düşmesi, duman vs.) neticesinde veya bunlar ile 3. şahısların meydana getirebileceği infilak, izolasyon eksikliği, hırsızlık, emniyeti suistimal, makine kırılması, elektronik cihaz hasarları, deniz-hava-kara taşıtları çarpması gibi hasarların tazmini ile kazalar neticesinde oluşabilecek ölüm, maddi zarar, bedeni zarar sonucu talep edilecek tazminat masraflarına ilişkin sorumluluklarınızı sizin adınıza üstlenerek sizi sorumluluktan kurtaran gerçek ve çağdaş bir güvence verir.


Yaşam alanlarındaki tadilat, tamirat ve yenileme giderleri, ortak alan masrafı olarak kat malikleri arasında paylaştırılır. Fakat bu giderler büyük bedeller tutacak risklerle karşılaşıldığında, malikler tarafından karşılanamaz hale gelir. Hiç ummadığınız bir kaza bütün önlemlerinize rağmen yönetimini yaptığınız ana gayrimenkule, çalışanlarınıza ve kat maliklerine, kiracılara veya geçici olarak misafirlerine yani 3. şahıslara maddi zararlar verebilir. Denetiminiz dışında oluşabilecek bu tür kazaların sonucunda işveren olarak sorumluluğunuzu paylaşacak bir teminat vardır. 

Apsiyon Sigorta ile Tanıştınız Mı?

Apsiyon Sigorta, Apsiyon’un kuruluşunun 10. yılında bireysel ve kurumsal sigorta çözümleri sunmak için hayata geçirdiği alt markasıdır.


Apsiyon Sigorta’nın ortak alan ve tüm branşlardaki insan odaklı sigortacılık hizmeti ile tanışın. 

Apartman / Site Ortak Alanları Nelerdir?

• Ana duvarlar, kiriş, kolon ve perde duvarlar, diğer taşıyıcı sistem parçaları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavanlar, tabanlar, ortak garajlar, kalorifer daireleri, yapının genel su depoları ve sığınaklar
• Avlular, asansörler, sahanlıklar, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, koridorlar, genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daireleri
• Her kat malikinin kendine ait bölümün dışında bulunan kanalizasyon tesisleri, çöp kanalları, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri
• Telefon ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, çatılar, bacalar, genel çatı terasları, yağmur olukları ve yangın emniyet merdivenleri

Apartmanda Ortak Alan İşgali Nedir?

Ortak Alan Sigortası Neleri Kapsar?

Ortak alan sigortası bina, makine, tesisat ve yapı kıymetlerini teminat altına alır. Bu teminata ilave olarak kaza, ölüm, maddi zarar, bedeni zarar sonucu talep edilecek tazminat masrafları karşılar. Ortak alan sigortası, yaşam alanlarındaki ortak kullanım alanlarını yangın, deprem, fırtına, yıldırım düşmesi gibi birçok riske karşı güvence altına alır. Bununla birlikte ortak alanlardaki camları, makineleri, cihazları ve eşyaların göreceği zararlara karşı teminat altına alır. 

Apartman / Site Ortak Alan Sigortası Neden Yapılmalıdır?

• Kaza ve hasar durumunda apartman / site tadilat giderleri ortak alan masrafı olarak kat malikleri arasında paylaştırılmaktadır.
• Eski haline getirilmesi yüksek bedeller tutacak risklerle karşılaşıldığında, bu hasarların malikler tarafından karşılanması mümkün olamayabilecektir.
• Örneğin ısıtma / soğutma sisteminde olası bir hasarın gerçekleşmesi ya da yangın gibi bir risk ile karşılaşılması gibi durumlarda, malikler ve yöneticiler çok yüksek tutarların ödenmesi riski ile karşı karşıya kalabilecektir.
• Bu tür risklerin gerçekleşmesi halinde ortak alan sigortaları devreye girer ve teminat kapsamına alınmış riskler için tazminat ödemesi yapar.

Ortak Alan Sigortası Zorunlu Mu, Ortak Alan Sigortasını Kim Öder?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinin c bendi uyarınca yönetim planında aksine hüküm olmadıkça anagayrimenkulün sigortalanması yöneticinin görevleri arasındadır. KMK’nın 21. maddesine göre anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinin b bendi uyarınca ise, kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; anagayrimenkulün sigorta primlerine, arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce Medeni Kanun'a göre kurulmuş kat irtifaklarında kat mülkiyetine geçinceye kadar sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katılma hususlarında yine Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanmaktadır.

Yaşadığımız, Çalıştığımız Yapılar Depreme Dayanıklı Mı?
Türkiye’de Deprem Gerçeği

Hasar Durumunda Ortak Alan Sigortası Bulunuyorsa Teminat Nasıl Dağıtılır? 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 21. maddesine göre anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır. Yalnız bir veya bir kaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır. KMK 47. madde “ana yapının harap olması” durumunda  gerek gayrimenkul ve gerek harap olan bölümler için alınan sigorta bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulanır. Örneğin bir deprem neticesinde anagayrimenkulün veya ana yapının tümünün veya bir kısmının harap olması halinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 48. maddesine göre sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür.

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Zorunlu Deprem Sigortası - DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Site ve Apartmanın Ortak Alanları Zorunlu Deprem Sigortasına Dahil Edilebilir Mi?  

Zorunlu Deprem Sigortası DASK, bağımsız bölümün arsa payı üzerinden yapılır ve tüm bağımsız bölümler DASK yaptırmadığı taktirde ortak yerlerin DASK kapsamına dahil olması mümkün değildir. Bununla beraber diğer konut sahiplerinin poliçe yaptırmamış olması, yaptıranın tazminat ödemesi için engel teşkil etmez. Hasar, poliçe limiti kapsamında değerlendirilir. Depremde sigortalı konutta hasar olmayıp sadece ortak alanda hasar olması durumunda, sigortalının taşınmazdaki hissesi oranında tazminat ödemesi yapılır. Bu nedenle en az sekiz bağımsız bölümü içeren apartman ve sitelerde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 21. ve diğer maddeleri çerçevesinde özellikle DASK poliçelerinin kat malikleri kurulu kararları/ toplu yapılarda temsilciler kurulu kararları ile yönetim tarafından kat maliklerinin her biri adına toplu yaptırılması önem taşımaktadır. En az sekiz bağımsız bölümü içeren apartman ve sitelerde DASK tarife fiyatları üzerinden %40'a varan indirim yapılmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin, yönetici veya yetkilendirilen bir kişi tarafından yaptırılması ve priminin ortak malikler arasında arsa paylarına göre paylaştırılması mümkündür.

Deprem Bölgesindeki Apartman ve Sitelerde İşten Çıkarma Yasağı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği
Yöneticinin En Zor Görevi: Yıkılan ve Ağır Hasar Alan Apartman / Sitenin Bildirimi

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir