Çalışan Adayı Açık Rıza Formu

Çalışan Adayı Açık Rıza Formu

Apsiyon Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'nin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin çalışan adayı açık rıza metni

Apsiyon Bilişim Sis. San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), iş başvurunuz kapsamında birtakım kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı KVKK’da yer alan istisnalar çerçevesinde işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma yükümlülüğü Şirket tarafından yerine getirilmiştir. Aşağıda bir liste halinde belirtilen Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5/2. maddesi kapsamında değerlendirilmediğinden ilgili Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılması için açık rıza alınması gerekmektedir. KVKK’nın 9. maddesi uyarınca kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için açık rıza alınması gerekmektedir. Ancak KVKK m. 9 uyarınca, KVKK m. 5/2 ya da m. 6/3’te düzenlenen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarım yapılabilir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz ve kullanım amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Sağlık verileriniz (işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık raporları, istirahat sağlık raporları, hastalık sağlık raporları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlenmesi zorunlu bulunan sağlık verileri, kimlik belgelerinde yer alan sağlık verileri, kan grubu, mevzuat uyarınca pozisyonunuza göre toplamamız gereken sağlık testleri ya da kan grubu gibi diğer sağlık veriler.

İşlenme Amaçları:

İşyeri kurallarının uygulanması, idari ve özlük işlerinin yürütülebilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kanuni başvuru ve bildirimlerin yapılabilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlanması amaçları ile işlenmektedir.

Aktarım Durumu:

Şirket’in iştirakleri; kamu kurum ve kuruluşları; e-posta sağlama hizmeti, bulut yönetim depolama hizmeti, veri tabanı hizmetleri, bina yönetimi, bordro hizmeti, sigorta şirketi, seyahat organizasyon şirketi gibi hizmet ve danışmanlık alınan kişiler ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak paylaşılmaktadır.


İş başvurum dolayısıyla ile paylaştığım özel nitelikli kişisel verilerimin Apsiyon Bilişim Sis. San. ve Tic. A.Ş tarafından işlenmesine ve işbu metinde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına muvafakatim ve açık rızam vardır.


Veri Sorumlusu

:

Apsiyon Bilişim Sis. San. ve Tic. A.Ş.

VKN / VD

:

0710421992 / Küçükyalı

Adres

:

Altayçeşme Mah. Öz Sk. No:19 Zemin Kat Ofis: 6/7 Maltepe / İSTANBUL

E-posta

:

hukuk@apsiyon.com

İletişim Telefonu

:

(0216) 911 87 77

Ticaret Sicil No

:

48231-5

MERSİS

:

0071042199200016