Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Yedek Yönetici Seçimi Zorunlu mudur?

Yedek Yönetici Seçimi Zorunlu mudur?

Apartman ve site yönetimi süreklilik arz eden bir faaliyettir. Yerine getirilmesi gereken hizmetlerin ve ödemelerin zamanında yapılması, yasal yükümlülüklerin izlenmesi, periyodik işlerin sürdürülmesi için yönetim faaliyetine kesintiye uğramadan devam etmeyi gerektirir. Dolayısıyla yönetici/yönetim kurulunun bu aşamada herhangi sebepten dolayı yönetimi aksatması ya da yerine getirememesi durumunda bu görev ve işlerin kimler tarafından devam ettirileceği önem kazanır.

Özellikle yöneticinin görevden zamansız ayrılması durumunda (istifa, ölüm, ağır kaza, ağır hastalık vb. gibi) idari sorunların yaşanmaması, faaliyetlerin devam ettirilmesi ve ihtiyaçların giderilmesinde problem yaşanmaması adına yedek yönetici seçimleri de uygulamada yapılabilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda “Yedek Yönetici” seçimine ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Kanun koyucu bu konuda herhangi bir düzenleme yapmadığından kanunen yedek yönetici seçmek zorunlu değildir. Ancak uygulamada yönetim faaliyetlerinin aksamaması için bu tip bir seçime ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Özellikle büyük ölçekli site yönetimlerinde toplu ihtiyaçların giderilmesinde aksaklıklar yaşanmaması adına, yedek yönetici seçimi önem arz edebilmektedir.

Bu konuda yapılması gereken ve tavsiye edilen şudur ki her olağan yönetici seçiminde ilave olarak bir de yedek yönetici seçilmesi uygulamasına gitmek en iyi davranış olacaktır. Bir de bunun hukuki altyapısının oluşturulması adına yönetim planına yedek yönetici seçiminin şart olduğu maddesi ve usul kuralları da eklenerek herkesi bağlayıcı bir hale sokulabilir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir