Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Site Yönetimlerinde Defterler ve Muhasebe

Mevzuat uyarınca site yönetimlerinin tutmakla yükümlü olduğu en önemli defter karar defteridir. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan bu yükümlülük (KMK.m.32) yanında bir de denetim defteri tutulması hususunda bir yükümlülük bulunmaktadır (KMK.m.41).


Uygulamada gelir-gider defteri adı verilen işletme defteri de tutulmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bu isim altında bir defter düzenlenmemekle beraber, gelir ve giderlerin net bir şekilde izlenebilmesi adına uygulamada tutulan bu defter vergi kanunlarından benimsenmiş olan bir defterdir. Bu defterin de ihtilafa yol açmaması adına noter onaylı olması ve kapanış tasdikine tabi tutulması şarttır. Aslında apartman ve site yönetimleri ne kat mülkiyeti ne vergi usul kanunu açısından zorunlu olarak bir muhasebe sistemine uymakla yükümlü değildirler. Yükümlülük gelir ve giderlerin belli bir düzen içinde ilgili defterlere kayıt edilmesinden ibarettir. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz üzere sitelerde bulunan kat maliki sayısı son yıllarda o derece artmış ve bununla paralel toplanan gelirler ve yapılan giderler o derece yüksek rakamlara ulaşmıştır ki, belirli bir sistem içinde muhasebe ortaya koymak ihtiyaç halini almıştır. Sadece gelir-gider yazmak artık yetmemeye başlamış, doğal olarak da muhasebe sistemine ihtiyaç hasıl olmuştur. Hal böyle olunca mevcut muhasebe sistemi olan tekdüzen muhasebe sistemi de apartman ve site yönetimleri için de önemli hale gelmiştir.

Muhasebe Fişi Nedir?

Bu sonuçla tekdüzen hesap planına göre defter tutan, gelir ve giderlerini takip eden apartman ve site yönetimlerinin olduğu da bir gerçektir. Bir şirket gibi yevmiye defteri tutan, bilanço ve gelir tablosu düzenleyen yönetimler olduğu bilinmekte ve gözlemlenmektedir. Belki de artık KMK kapsamında bu konunun standart bir uygulama haline çevrilme zamanı geldi de geçiyor bile demek mümkündür.
Defter Tutma Sorumluluğu Hakkında Bilgiler

İşleri Kolaylaştırmanın ve Hızlandırmanın Çözüm Ortağı: Apsiyon

Site yöneticilerinin dijital asistanı “Apsiyon” ile aidatın kolay takibi, dağıtımı ve kontrolü sayesinde geciken aidat ödemelerini görebilmek, gecikme faizini takip edebilmek ve muhasebe işlemlerini sağlıklı yürütmek çok daha kolay hale gelmiştir. Apsiyon’un kolay kullanılan arayüzleri aracılığı ile muhasebe işlemlerinize temel oluşturacak işletme projesini oluşturabilir, oluşturduğunuz işletme projesiyle planlanan ve gerçekleşen durumu anlık izleyebilir, otomatik olarak aidat dağılımı yapabilir, belirlediğiniz parametrelere göre gelir-gider dağılımı yapabilir, sayaç okuma değerlerini girerek hızla fatura dağılımı yapabilir, gecikme tazminatlarını otomatik olarak hesaplayabilir, borçlandırmaları doğru olarak yapabilir, kat maliklerini ve kiracıları ayrı ayrı takip edebilir,  daire ve kategori detaylı takip yapabilirsiniz.


Üstelik Apsiyon ile; ödeme planı tanımlayarak cari hesapları takip etmek, gelir-gider tanımlamak ve kontrolünü sağlamak, ay veya yıl bazında gelir-gider bilgileri girerek işletme bütçesi oluşturmak, karşılaştırmalı raporlar sayesinde projelerin durumunu anlık olarak izlemek, entegre muhasebe altyapısı ile otomatik olarak muhasebe fişleri oluşturmak, esnek hesap planları yaparak üst hesapları gruplamak, çek-senet takibi yapmak ve yapılan tüm sözleşmelerin düzenli takibini sağlamak da mümkündür.


Zaman ve enerji tasarrufu için Apsiyon en büyük yol arkadaşınızdır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir