Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Site ve Apartmanlardaki İş Yerleri Aidat Öder Mi?

Site ve apartmanlarda bulunan iş yeri niteliğindeki dükkan, mağaza gibi bağımsız bölümlerin aidat ve ortak gider ödeyip ödemeyeceği hep merak konusu olmuştur. İş yeri malikleri ve kiracılar, anagayrimenkule ilişkin oluşturulan bütçelerde paylarına düşen ortak giderleri ödemek istememekte ve bu borçtan hukuki olarak ayrı kalabilmenin yollarını aramaktadırlar.
 
İş Yerleri, Aidat Öder mi?

 

Yasal dayanak KMK madde 20 hükmüdür. Bu konuda merak edilenlerin cevabını bize “Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma” başlıklı Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesi vermektedir. Madde 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:


a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;


b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.


c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 
Apartman, Site Aidatı Borcu Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Yükümlülükleri Arasında Yer Alır Mı?

 Kanun mu Yönetim Planı mı Öncelikli Uygulanacak?

 
KMK 20. Maddenin konu ile ilgili unsurları incelendiğinde; en önemli unsurun “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça...” şeklinde kat maliklerine bu konuda bir takdir yetkisi tanıma olduğunu atlamamak gerekir. Eğer kat malikleri ortak giderlerin kendi aralarındaki dağılımı konusunda aralarında başka türlü bir anlaşmada bulunmadılarsa kanunun 20. Maddesi uygulanmalıdır. Buradaki kat maliklerinin anlaşmasından ise, genel kurul toplantılarında aldıkları kararlardan değil, kat maliklerinin oybirliğiyle imzalamış sayıldığı bir sözleşme niteliği olan yönetim planı hükümlerinden bahsedildiğini belirtmek isteriz.
 
Eğer kat malikleri site veya apartman yönetim planında ortak giderlerin dağıtılmasında KMK madde 20'de belirtilen şeklin dışında başka türlü bir dağıtım şekli kararlaştırmışlar ise artık yönetim planındaki hüküm uygulaması öncelikli olacaktır.
 
Anlattıklarımız doğrultusunda eğer site yönetim planında anagayrimenkulde bulunan iş yeri niteliğindeki dükkan, mağaza vb. bağımsız bölümlerin ortak giderlerden tamamen veya kısmen muaf tutulduğuna ya da belirli ortak giderlerden sorumlu olduğuna ilişkin bir hüküm yok ise KMK madde 20 gereği iş yeri niteliğindeki bağımsız bölümlerde bu ortak giderlerden ve aidatlardan sorumlu olacaktır.
 
Aidatını Ödemeyen Kat Malikinin Sıcak Su Sayacı Sökülebilir Mi?

KMK madde 20/c bendinde açıkça yazılı olan “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.” Fıkrası doğrultusunda iş yerleri eğer tamamen ya da kısmen bu ortak giderlerden muaf tutulmadı ise ortak alanlardaki harcamalardan, personel gideri ve tazminatlarından (kıdem, ihbar vs.), ısınma giderlerinden, aidatlardan vb. ortak giderlerden sorumlu tutulacaktır. İş yeri malik ve kiracıları bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar. Ödemedikleri takdirde yine KMK madde 20/2 gereği aylık %5 gecikme tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir