Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Raporlar & Analizler

Gerek finansal, gerek işlevsel olarak ihtiyaç duyulan tüm raporlar, analizler, grafikler ve listeler bu bölümde yer almaktadır. Süreçler ve hedeflerin tamamı rahatça takip edebilmek için detaylandırılacak olan bu raporlar ve grafikler ile genel görünüm basit ve anlaşılır bir şekilde kullanıcılara aktarılacaktır.
Gerçekleşen hareketler, gelinen durum ile hedeflenenler arasındaki farklar / sapmalar raporlar ile incelebilir, karar verecek kişiler için destekleyici bilgi sağlar.