Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Ortak Alanların Kiraya Verilmesi

Ortak Alanların Kiraya Verilmesi

Son zamanlarda ortak alanlardan elde edilen kira gelirlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili sıkça sorular sorulmaya başlandığını görüyoruz. Bu sorulara genel cevap niteliğinde bu yazımızı paylaşmayı uygun gördük.

Ortak yerlerden örneğin, kantinin kiraya verilmesi, ortak kullanım kapsamındaki işyerlerinin kiralanması, kapıcı dairesinin kiralanması, hatta apartman ya da site kapsamındaki binaların duvarlarının reklam amaçlı kiralanması uygulamada sıkça kullanılmaktadır. Bunlara özellikle son yıllarda GSM operatörlerinin site sınırları içinde baz istasyonu kurmasına müsaade edilmesini ve bu yolla gelir elde edilmesini de ilave etmek mümkündür.

İşletmek veya Kiraya Vermek İçin Oy birliği Şart.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler açmak için oy birliği ile karar alınması şarttır (KMK.m.24). Keza dış duvarların, çatı veya damın reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri için (KMK.m.45) yine oy birliği şarttır.

Ortak Yerlerin Kiralanmasından Gelir Elde Edilirse

Ortak yerlerin, örneğin; otopark, kantin, büfe, kafeterya, çatı, dam, yan duvarlar vb. yerlerin çeşitli şekillerde ya da baz istasyonu olarak kiralanması durumunda elde edilen kazanç, Maliye İdaresi’nin kabul ettiği genel görüşe göre kat malikleri açısından gayrimenkul sermaye iradı sayılmaktadır. Diğer deyişle, her bir kat maliki kira geliri elde etmiş gibi kabul edilir ve gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilme rejimine göre her bir kat maliki adına gelir vergisi hesaplanır.

Kat maliklerinin, gerek ortak alanlardan, gerekse başka kazanç ve iratları nedeniyle elde ettiği gelirin, her bir kat maliki başına değerlendirilmesi gereken bir husustur. Örneğin, kimi kat malikleri diğer gelirleri nedeniyle beyanname veriyorsa ortak alanlar nedeniyle elde ettikleri gelirleri için de beyanname vermek durumunda kalabilir. Bu konuda kat maliklerinin mali danışmanları ile istişare etmelerinde fayda vardır.