Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Muhasebe Kavramları

Muhasebe kavramları çoğu zaman konu ile ilgili eğitim almayanlara anlaşılmaz ve karışık gelir. Vergi, gider, gelir ve beyanname gibi birçok kavram anlaşılmadan muhasebe ile ilgili fikir sahibi olmak olanaksız hale gelir. Bu yazımızda kavramları açıklayarak muhasebe ile ilgili ilk giriş bilgilerinin oluşmasını sağlamak isteriz.

Site Yönetimlerinde Defterler ve Muhasebe

 • MUHASEBE

İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilimdir.


 • GELİR

İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara gelir, bu unsurların izlendiği hesaplara gelir hesapları denir.


 • GİDER

İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir.


 • TEK DÜZEN HESAP PLANI

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listedir.


 • BİLANÇO

İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçları gösteren mali bir tablodur.


 • GELİR TABLOSU

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını (gelir-gider fazlasını) gösteren bir tablodur.


 • MALİ TABLOLAR

Mali tablolar derken söz edilen tablolar; Türk Vergi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu vb. kanunlar tarafından bazı şirketler için zorunlu olarak tutulan, bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu hazırlamak ve yayınlamak (halka açık şirketler, aracı kurumlar vb.) zorunda oldukları ve ilgili şirketin performansını gösteren, standartlaştırılmış muhasebe kayıtlarıdır. Başlıcaları; bilanço, gelir-gider tablosu, satılan malın maliyeti, kar dağıtım, fon ve nakit akım tablolarıdır.


 • BEYANNAME

İşletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan gelir, gider, KDV, Kira stopajı, personel gelir vergileri gibi konular için ödemesi gereken  vergilerin, Türk vergi kanunlarında belirlenen tarihlerde internet ortamında düzenlenen formlar doldurulmak suretiyle bildirilmesi gerekir. Bu formlara beyanname denir. Bu formların verilmesi işlemine beyanname verilmesi işlemi denir.


 • MUHTASAR BEYANNAME

Kira için verilen stopaj, personel ücretlerinden kesilen gelir vergisi ve AGİ, avukat ve mali müşavirler için yatırılan stopajların vs.. bildirildiği beyannamedir.


 • SGK HİZMET BİLDİRGESİ

İşletmede çalışan personelin aylık çalışma gün sayıları ile birlikte, SGK primlerinin bildiriminin her ay (10 Kişiden az olursa 3 ayda bir) internet üzerinden yapılması gerekir. Bu bildirimin yapıldığı formun adıdır.


 • SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

Personelin işe girmeden (en az bir gün önce) internet üzerinden SGK’ya bildiriminin yapılması gerekir. Bu bildirimin genel adıdır.


 • SGK İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ

Personelin işten çıkışının (en fazla çıktıktan 10 gün sonraya kadar) internet üzerinden SGK’ya  bildiriminin yapılması gerekir. Bu bildirimin genel adıdır.


Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir