Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Alınan Kira Yardımları Vergiye Tabi Midir?

Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Alınan Kira Yardımları Vergiye Tabi Midir?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5. maddesi uyarınca riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilmektedir. Bu kural uyarınca zaman zaman müteahhitlerden kira yardımı alan kat malikleri ya da kiracılar tarafından alınan bedellerin vergi kanunları karşısındaki durumu akıllarda soru işareti oluşmasına neden olmaktadır.


Kira Yardımları Beyan Edilmez ve Verilendirilmez

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede ise Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, müteahhit firma tarafından yıkılan gayrimenkul için “aylık kira yardımı” adı altında ödenen bedellerin, gerçek bir kiralama işlemine dayanmadığı ve yardım niteliğinde olduğu ifade edilmiş ve bu tür ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu kapsamında elde edilen gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla kira yardımlarının gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. (62030549-120 [70-2016/377]-158154 sayılı ve 07.10.2016 tarihli özelge)


Kira Yardımlarından Stopaj Yapılmaz

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen başka bir özelgede müteahhit tarafından yapılan kira yardımlarının gayrimenkul kiralama işlemi mahiyetinde olmadığı, sadece mülk sahibine kira yardımı mahiyetindeki ödeme özelliğine sahip olması nedeniyle gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir. Aynı özelgede yardım mahiyetindeki bu tür ödemelerin banka vb. finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesine de gerek olmadığı vurgulanmıştır. (84098128-120-904 sayılı ve 12/10/2012 tarihli özelge) (Aynı yönde bkz. 62030549-125[15-2016/30] sayılı ve 04.08.2017 tarihli özelge)

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir