Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Kazan Bakım Sözleşmesi

Kazan Bakım Sözleşmesi

Kazan Bakım Sözleşme Örneği

ANLAŞMA
Bir tarafta ticari ikametgahı........................................................................................İST.
olan..................................................(bundan böyle kısaca MÜŞTERİ
diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı.....................................................İST.
olan ....................................(bundan böyle kısaca.............................diye anılacaktır.)
arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir anlaşma akdedilmiştir.

I - ANLAŞMANIN KONUSU


Taraflar,..................................... nın kendi istihdam ettiği personeli vasıtasıyla MÜŞTERİ işyerinde ki Doğalgaz kazanlarının yıllık ve periodik bakımlarının yapılmasıdır

II - ANLAŞMANIN SÜRESİ


İşbu anlaşmanın başlangıç tarihi ..../..../...... olup,başlangıç tarihinden itibaren ..../..../..... Tarihine kadar geçecek olan süredir.

III - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A-...................vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm personelin işvereninin kendi personeli olacak ve;

1- Her hangi bir arıza ihbarında 12 saat içinde hizmet verecektir,
2- İşveren sıfatıyla gerek bu kanunlar,gerekse diğer kanun,tüzük ve yönetmeliklerle getirilen tüm kurallar ile yetkili makamlar tarafından verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda hareket edecektiri,
3- Panel ve modüller her serviste kontrol edilecektir,
4- Garanti süresi içinde parça değişimleri ücretsiz yapılacaktır.
5- Personelin göreve uygun standart kıyafetler ile hizmet verecektir
6- Garanti harici parça değişiminde sadece parça ücreti alınacaktır.
7- Yılda bir kez(sezon başında)kazan ve brülör bakımı yapılacaktır.
8- Baca temizliği sözleşme kapsamı dışındadır.
9- Kazan dairesi Elekrik panosu ve tesisatı arızaları sözleşme kapsamında değildir(termik,kontaktör,sigorta vs).
10- Kazan üzerindeki ayarlara sadece teknik servis müdahale edebilir.

B- Müşteri,
1- İşyerinde personele uygun bir çalışma ortamı sağlamayı,
2- Giyinme soyunma odası ve dolap temin etmeyi,

IV - YAPILAN İŞ BEDELİ VE ÖDEMELER

....................,işbu anlaşma hükümleri çerçevesinde taahhüt ettiği işler karşılığı olarak her ayın..............haftası içinde fatura düzenleyecek ve MÜŞTERİ....................................ye ibraz edecektir.İbraz edilen faturalar her ayın......haftası içinde ................, ................ya ödenecektir.

V -  KAZAN BAKIMLARINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLER


1- Filtre temizliği gerekiyorsa değişimi
2- Brülör temizliği
3- Kazan temizliği
4- Gaz kaçak testi
5- Baca çekiş kontrolu
6- Ecomatik panel modül ayarı

VI - İHTİLAFLARIN HALLİ

Taraflar,işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

VII - TEBLİGAT

Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin ..... gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını,aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

VIII - ANLAŞMANIN FESHİ

Taraflar işbu anlaşmayı herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ..... ay önceden yazılı bildirmek suretiyle her zaman sona erdirebilir.
İşbu dokuz (9) ana maddeden oluşan anlaşma taraflar arasında ..../..../.... Tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

FİRMA ADI                APARTMAN/SİTE ADI

 

 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir