Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

İş Merkezinde Çalışan Personelin Vergisel Durumu

İş Merkezinde Çalışan Personelin Vergisel Durumu

Son dönemde tarafımıza yöneltilen sorular arasında iş merkezleri ile ilgili olanların sayısında fark edilir bir artış var. Özellikle iş hanı ya da iş merkezi gibi yerlerde çalışan personelin vergi kanunları karşısındaki durumu ile ilgili sorular sıklaşmaya başladı. Biz de bu konuya yönelik genel bir durum değerlendirmesi yapan bir özelgeye yer ayırmak istedik.

Apartman ve site yönetimlerinde olduğu gibi iş hanı ya da iş merkezinde çalışan kişilerin durumları da Gelir Vergisi Kanunu’nun aynı düzenlemesine göre karar veriliyor. Diğer bir ifade ile söz konusu kanunun 23. maddesinde yer alan hizmetçilerin ücretlerinin vergiden istisna olması ile ilgili düzenleme iş merkezleri için yapılan yorumların da temelini oluşturuyor.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 29.09.2010 tarihli ve 176200-90 sayılı özelgede yasal düzenlemelere yer verildikten sonra bu konuya ilişkin şu cevap verilmiş:

“… ticaret mahalli olan iş merkezinde istihdam edilecek hizmetlilere ödenecek ücretlerin GVK’nun 23/6 ncı maddesinde yer alan istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla, iş merkezinizce söz konusu kişilere ödenecek ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1 inci maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir”.

Dolayısıyla bu cevap Mali İdare’nin iş merkezine “ticaret mahalli” olarak baktığını, dolayısıyla her türlü personelin vergi istisnasından yararlanamayacağını göstermektedir. Tabi doğal olarak damga vergisi de hesaplanması gerekecektir. İdare uygulamaya bu şekilde yön vermektedir. İş merkezi yöneticilerinin bu hususa dikkat etmesinde fayda vardır.

Doç. Dr. Özgür BİYAN